Deteksjon og varsling

Finger som trykker på brannalarmsentral

Alt innen brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, IT-overvåkning, porttelefon og nødlys

Vi har kompetanse på de fleste systemer og løsninger som er på markedet. Ved å velge oss som serviceleverandør får du kun ett firma å forholde deg til også ved utbedringer, utvidelser og reparasjoner.

Vi prosjekterer og designer selv løsninger innenfor alle produktområder. Installasjonsavdelingen har lang og god erfaring med å foreta installasjoner i de fleste miljøer og bygg.

Alt fra privatboliger til kirker, sykehjem, skoler, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre verneverdige bygg og bygårder. Serviceavdelingen vår utfører call out service.

Vi foretar den fysiske installasjonen og avhengig av systemene så programmerer og idriftsetter vi anlegget selv.

Viktig å avdekke om det er:

  • Feil plassering av detektorer (for nærme ventilasjon og vegg)
  • Mangelfull deteksjon
  • Mangelfull dekning av alarmorganer (klokker / sirener)
  • Feil teksting av detektorer i forhold til bygg (Ofte grunnet feil tekstunderlag, programmering og ombygning)
  • Feil / mangelfull O-plan (Samme grunn som over)
  • Styringer virker ikke (f.eks. heis, lydkutt, lystenning, åpning rømningsdører, stopp ventilasjon etc.) 

Dette blir ofte ikke sjekket ut av brannalarmfirma og heller ikke av leverandører av det andre slik at det havner mellom to stoler. Disse styringene er ofte ikke overvåket og gir da heller ikke feilsignal til sentral hvis det ikke virker.

Vi tar hånd om alt!