Brannvern for Hotell med evakuering

Kurs i brannvern for hotellbransjen

Her lærer du om de viktigste elementene innen brannsikkerhet i hotellmiljøer med vekt på de ulike avdelingers ansvar og problemstillinger. I kurset snakker vi om brannteori, farer og konsekvenser, branninstruks, evakuering og tekniske installasjoner innen brann.

 

Målgruppe:
Ansatte ved hotell

 

Mål:
Etter kurset skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne forminske risiko for- og konsekvenser av brann.

 

Innhold:
  • Branninstruks
  • Ansvar, lover og forskrifter
  • Brannteori og risiko
  • Brannforebyggende tiltak
  • Sikkerhetsregler
  • Branntekniske installasjoner
  • Avdelingers ansvar: f&b, resepsjon, kjøkkenet

 

Varighet:
3 timer

 

Pris:
14900 kr

 

Bestilling:
Kontakt oss på kurs@firesafe.no eller ring 22 72 20 20