Brannvern for Hotell med evakuering

Kurs i brannvern for hotellbransjen

Her lærer du om de viktigste elementene innen brannsikkerhet i hotellmiljøer med vekt på de ulike avdelingers ansvar og problemstillinger. I kurset snakker vi om brannteori, farer og konsekvenser, branninstruks, evakuering og tekniske installasjoner innen brann.

Målgruppe: Ansatte ved hotell

Mål: Etter kurset skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne forminske risiko for- og konsekvenser av brann.

Innhold:

  • Branninstruks
  • Ansvar, lover og forskrifter
  • Brannteori og risiko
  • Brannforebyggende tiltak
  • Sikkerhetsregler
  • Branntekniske installasjoner
  • Avdelingers ansvar: f&b, resepsjon, kjøkkenet

Varighet: 3 timer

Pris: 14900 kr

Bestilling: Kontakt oss på kurs@firesafe.no eller ring 22 72 20 20

E-Læring: Brannvern for hotell

Her lærer du om de viktigste elementene innen brannsikkerhet i hotellmiljøer. I kurset snakker vi om brannteori, farer og konsekvenser, branninstruks, evakuering og tekniske installasjoner innen brann.

Vi tar for oss oppgaver og instrukser spesifikt for ansatte på hotel, som for eksempel:

  • F&Bs rolle ved brann
  • Ulike situasjoner som kan møte housekeeping på rommene.
  • Brannfarer på hotellkjøkkenet.

Firesafe e-læring, Grunnleggende Brannvern for Hotell, bidrar til kompetanseheving og ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves i henhold til brannforskriftenes krav.