Kurs i Grunnleggende Industrivern

Medarbeidere på byggeplass rundt en tegning

Vær forberedt i en nødssituasjon

Industrivern er bedriftens egen beredskap mot uønskede hendelser, og skal kunne håndtere hendelser frem til evt. nødetater kommer frem til stedet.

Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot personell i industrivernpliktige bedrifter.

Mål: Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Innhold:
/Industrivernets organisering
/Brannteori og risiko
/Brannforebyggende tiltak
/Slokkemidler og slokkemateriell
/Opptreden på skadested
/Førstehjelp
/Praktiske øvelser

Varighet: 8 timer

Pris: 2500 kr per stk. (minimum 25000,- per kurs)

Bestilling: Kontakt oss på kurs@firesafe.no eller ring 22 72 20 20