Varme arbeider med slokkeøvelse

Medarbeider med flammer i bakgrunnen

Klasseromskurs med lovpålagt slokkeøvelse

Firesafe tilbyr et omfattende kurs i varme arbeider, utviklet for å møte de strenge kravene satt av Norsk Brannvernforening. Dette kurset er en nødvendighet for alle som utfører arbeid med åpen flamme og inkluderer både teori og praktisk slokkeøvelse.

Hvorfor skal du gjennomføre kurs i varme arbeider?
For å forebygge brannrisiko ved arbeid som involverer åpen flamme, er det et lovpålagt krav at utførende personell besitter nødvendig kunnskap og ferdigheter. Dette kurset sørger for at du er godt rustet til å håndtere potensielle farer på en sikker og ansvarlig måte, samtidig som det opprettholder gyldigheten av forsikringer ved å følge lovverket.

Hvem skal gjennomføre kurs i varme arbeider?
Kurset er rettet mot alle som skal utføre jobber og arbeider med åpen flamme, inkludert, men ikke begrenset til, håndverkere, taktekkere, og alle andre yrkesutøvere hvor arbeidet innebærer brannrisiko. Det er et lovpålagt krav at dette kurset fornyes hvert 5. år for å sikre oppdatert kunnskap og ferdigheter.

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Innhold i kurset:

Kurset dekker følgende områder:

 • Ansvar, lover og forskrifter
 • Brannteori og risiko
 • Brannforebyggende tiltak
 • Sikkerhetsregler
 • Praktisk slokkeøvelse og brannøvelse
 • Avsluttende prøve

Mål med kurset:
Målet er å sertifisere deltakerne i å utføre varme arbeider på en forsvarlig måte, med tilstrekkelig kunnskap om både teoretiske og praktiske aspekter av brannsikkerhet.

Kurspåmelding

Kurspåmelding

Instruktørledet på din lokasjon

Kurspåmelding

Instruktørledet på Lørenskog

Klikk inn for å se oppsatte datoer

Hvorfor instruktørledet

Å velge et instruktørledet kurs sikrer at du får hands-on erfaring gjennom både dialog med instruktør, og en praktisk slokkeøvelse som gjennomføres samme dag som kurset. Dette gir en umiddelbar anvendelse av lært teori i praksis, noe som forsterker læringsutbyttet.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres i klasserom med en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Slokkeøvelsen gir deltakerne direkte erfaring med håndtering av branner, under veiledning av erfaren og godkjent instruktør.

Pris:

Kr 2 800 pr. deltaker

Kr 2 200 pr. deltaker hos kunde

Vi gjennomfører månedlige kurs på følgende lokasjoner:

 • Lørenskog
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bergen

Varighet:
Hele kurset, inkludert den praktiske slokkeøvelsen og lunch, varer 7,5 timer.

Rapportering og Varme Arbeider sertifikat:
Etter gjennomført kurs vil deltakerne motta sertifikat som beviser deres kompetanse, samt en detaljert rapport om deres deltakelse og prestasjon.

Fordeler med varme arbeider kurs hos Firesafe:

 • Landsdekkende gjennomføring: Firesafe tilbyr kurs over hele landet, enten hos oss eller på din lokasjon.
 • Erfarne instruktører: våre instruktører er godkjente av Norsk Brannvernforening og har lang erfaring innen brannsikkerhet.
 • Praktisk erfaring: inkluderer slokkeøvelse for å sikre praktisk erfaring.
 • Tilfredsstiller lovkrav: Kurset møter alle krav satt av Norsk Brannvernforening og forsikringsselskaper, sikrer gyldige forsikringer og oppfyller lovpålagte krav.

Med Firesafe sitt kurs i varme arbeider, investerer du i sikkerheten for deg selv og din arbeidsplass, samtidig som du oppfyller nødvendige krav for å utføre jobben lovlig og trygt.