Easy at sea

Firesafe Easy at sea

En enklere hverdag med alle lovpålagte branntekniske årskontroller utført samtidig

Kartlegging av nåsituasjon

Du får en enkel og uforpliktende kartlegging av eksisterende kontrollavtaler. Vi garanterer prismatch. Hvis dere velger Firesafe bistår vi gjerne med overføring av eksisterende avtaler.

Ett team

Ett team fra Firesafe utfører alle periodiske kontroller med felles oppstart. Kompetente og serviceinnstilte teknikere sørger for minimale driftsforstyrrelser for redere, verft, personell og passasjerer. Om ønskelig om bord på skipet mens det er i drift.

Én dokumentasjon

All dokumentasjon for myndigheter og Sjøfartsdirektoratet kan leveres komplett i en pakke, alltid ferdig utfylt og kvittert som utført. Du får også en sammenstilt rapport, der avvik presenteres med løsninger og priser. Du får alt arbeid samlet i én faktura.

Easy at Sea er en totalavtale der alle lovpålagte kontroller kan gjennomføres uten opphold i driften. Dette gjør hverdagen enklere for alle som er ansvarlig for sikkerhet om bord på skip og båter, inkludert redere, verft og personell.

Et skip har flere ulike branntekniske installasjoner og andre relaterte sikkerhetssystemer. Når flere leverandører tar periodisk kontroll til ulike tider på året, betyr det stykkvis og delt dokumentasjon, flere tidspunkter og fakturaer å forholde seg til. Ofte med avbrekk i drift. Hvis for eksempel alarmene kontrolleres i januar og sprinklene i mars, er det da noen som kontrollerer og dokumenterer at systemene faktisk snakker sammen i mellomtiden?

Én kontaktperson: Vi lover deg en enklere hverdag med én kontaktperson for alle spørsmål innen brannsikring og sikkerhet generelt.

Vi er der dere er: Firesafe har over 30 avdelinger i Norge, Sverige, Danmark og Finland – flesteparten er lokalisert langs kysten. Med mobilt serviceverksted kan vi blant annet utføre resertifisering av slokkere om bord på skipet eller på bryggen – etter kundens ønske.

Oppsummert: Easy at sea betyr at den periodiske kontrollen på alle installasjoner utføres samtidig, du får én faktura og én rapport. Du får full kontroll og sparer både tid og kostnader. Kontakt oss for å avtale et møte!

Periodiske kontroller som inngår

 • Gassmålingutstyr
 • Kompressortest
 • Vanntåke
 • Manuelt slokkeutstyr
 • Brannskille -dekke -dører
 • Slokkeanlegg
 • Hydranter
 • Kjøkkenslokkeanlegg
 • Røykventilasjon
 • Førstehjelp
 • Kontroll av verne- og brannbekledning
 • Lysstoffrør og tennere
 • Pusteluft og røykdykkerutstyr
 • Opplæring og øvelser
 • Rømningsplaner
 • Rømningsveier
 • Hjertestarter
 • LLL etterlysende

Kontakt

Hjemmel / henvisning

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip § 4.

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip § 7.

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip SOLAS 74 Kapittel

II-2 Bygging – brannvern, branndeteksjon og brannslokking Del E Driftskrav

Regel 14 Operativ beredskap og vedlikehold 2 Generelle krav 2.2 Vedlikehold, prøving og inspeksjoner.

FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om redningsredskaper på skip § 2 og

SOLAS 74 Kapittel III Redningsredskaper og arrangementer Del B Krav til skip og redningsredskaper Avsnitt I – passasjerskip og lasteskip Regel 19

Opplæring og øvelser for nødsituasjoner.

FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om redningsredskaper på skip § 2.

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip SOLAS 74 Kapittel

II-2 Bygging – brannvern, branndeteksjon og brannslokking Del D Rømning

Regel 13 Rømningsveier.

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip § 4.

1099 regel 4 2.2 2.2.6.1 / FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip SOLAS 74 Kapittel II-2 Bygging – brannvern, branndeteksjon og brannslokking Del B Hindring av brann og eksplosjon22 Regel 4

Sannsynlighet for antenning 2 Arrangementer for brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer 2.2 Arrangementer for brennolje.

FOR 2016-08-30 nr. 1042 Forskrift om skipsutstyr § 4.

Forskrift 1. juli 2014 om redningsredskaper på skip § 2

Forskrift 2014-07-01-1099 om brannsikring på skip / FOR 200003-28 nr. 305

Forskrift om innenriks passasjerskip.

Forskrift 2014-07-01-1099 om brannsikring på skip / FOR 200003-28 nr. 305

Forskrift om innenriks passasjerskip.

SOLAS regel II-2/13.3.4 og SOLAS regel II-2/13.4.3 / FOR 2014-0701 nr. 1099

Forskrift om brannsikring på skip SOLAS 74 Kapittel II-2 Bygging – brannvern, branndeteksjon og brannslokking Del D Rømning Regel 13 Rømningsveier 4 Rømningsveier fra maskinrom 4.3 Pusteutstyr til nødevakuering.

FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om brannsikring på skip SOLAS 74 Kapittel

II-2 Bygging – brannvern, branndeteksjon og brannslokking Del E Driftskrav

Regel 14 Operativ beredskap og vedlikehold 2 Generelle krav 2.2 Vedlikehold, prøving og inspeksjoner.

FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om redningsredskaper på skip §§ 12 og 7.

https://www.sdir.no/globalassets/sjekklister/ks-1003b-uanmeldtinspeksjon-passasjerskip.pdf

Last ned siden som brosjyre