Evakueringsøvelse

Evakueringsøvelse for alle typer bygg

Firesafe gjennomfører evakueringsøvelser i alle typer bygg. Vi tar oss av kommunikasjon med brannvesen og andre, utfører selve øvelsen, og gir deg lovpålagt dokumentasjon i etterkant.

 

På forhånd ser vi over branninstruksen, eller produserer denne i samarbeid med kunde. Vi gjør også en vurdering av øvelsens innhold.

 

I etterkant evalueres øvelsen i samarbeid med kunde, hvor øvelsesforløpets plusser og minuser redegjøres for. Her vil eventuelle forbedringspunkter og avvik med forslag til utredning også foreligge.

 

 

Målgruppe:
Alle brukere av bygg.

 

Mål:
Øve på å evakuere alle ut av bygget i henhold til branninstruks på kortest mulig tid.
Påse at instrukser og rutiner er riktig tilpasset drift og øvrige forhold i bygget.

 

Kontrollere at tekniske installasjoner som dører og låser i rømningsvei, samt installasjoner som er koblet til byggets brannalarm. Brukere av bygget skal tilegne seg kunnskapen de trenger for å kunne evakuere seg selv og andre effektivt ut av bygget via rømningsveier til oppmøteplass.

 

Varighet:
30 min

 

Pris:
8900 kr

 

Bestilling:

Kontakt oss på kurs@firesafe.no eller ring 22 72 20 20