Evakueringsøvelse

En lovpålagt brannøvelse

Evakueringsøvelser er en integrert del av sikkerhetsarbeidet for å forberede ansatte og brukere av bygg på en sikker evakuering i tilfelle brann eller annen nødsituasjon. Disse øvelsene er ikke bare lovpålagte, men livsviktige for å beskytte liv og eiendom.

Hvorfor skal du gjennomføre evakueringsøvelse?
Evakueringsøvelser øker bevisstheten og forståelsen for hvordan man effektivt kan reagere under en nødsituasjon. De bidrar til å redusere panikk, forvirring og potensielle skader ved å sikre at alle vet nøyaktig hva de skal gjøre når alarmen går.

Ulike eksempler av etterlysende nødskilt

Hvem skal gjennomføre evakueringsøvelser?
Evakueringsøvelser er lovpålagt for alle virksomheter, uavhengig av størrelse. Dette inkluderer alt fra store bedrifter til små butikker, samt boligkomplekser. Alle ansatte og faste brukere av et bygg bør delta i evakueringsøvelser for å sikre deres egen og andres sikkerhet.

Innhold i øvelsen:
• Branninstruks og lovverk
• Brannteori og risikovurdering
• Praktisk evakueringstrening
• Brannalarmprosedyrer
• Brannforebyggende tiltak
• Branntekniske installasjoner

Mål med øvelsen:
Målet er å sikre at alle deltakere etter endt øvelse har tilegnet seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å opptre korrekt under en brann og ved utløsning av brannalarm.

Kurspåmelding

Kurspåmelding

Instruktørledet øvelse

Hvorfor evakueringsøvelse fra Firesafe

Firesafe tilbyr landsdekkende evakueringsøvelser tilpasset alle typer bygg og virksomheter. Vi skiller oss ut ved også å kunne kombinere evakueringsøvelser med brannvern- og førstehjelpskurs på samme dag, noe som gir en helhetlig sikkerhetsopplæring tilpasset din virksomhets behov.

Gjennomføring:

Våre erfarne instruktører gjennomfører øvelsene med fokus på praktisk trening, sikkerhet og effektivitet, tilpasset byggets spesifikke forhold og virksomhetens rutiner.

Pris:

Fra kr 10.900,- pr. øvelse

Flere måter å gjennomføre på:

En evakueringsøvelse kan inneholde diverse scenario, som f.eks med- eller uten røyk, eller en simulering av en brann i et bestemt rom e.l.

Vi kartlegger behovet deres, og gjennomfører deretter.

Varighet:

Evakueringsøvelser varer typisk mellom 60 til 120 minutter, avhengig av byggets størrelse og kompleksitet.

Rapportering:

Etter hver gjennomførte øvelse utarbeider Firesafe en detaljert rapport som inkluderer en evaluering av øvelsen, identifiserte svakheter og forbedringspunkter, samt anbefalinger for videre tiltak for å forbedre sikkerheten.

Fordeler med evakueringsøvelse fra Firesafe:

  • Landsdekkende: tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet over hele landet.
  • Tilpassede velser: tilpasser øvelsene til spesifikke behov for ulike typer bygg.
  • Helhetlig sikkerhetsopplæring: mulighet for å kombinere med andre sikkerhetskurs.
  • Erfarne instruktører: våre instruktører har omfattende kunnskap og erfaring med brannsikkerhet.
  • Praktisk og teoretisk opplæring: vi gjennomgår relevant teori for ditt bygg, og fokuserer på praktisk øvelse.
  • Detaljert rapportering: gir verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av sikkerhetstiltak.

Ved å velge Firesafe for din evakueringsøvelse, investerer du i sikkerheten til dine ansatte og sikrer at din virksomhet oppfyller alle juridiske krav til brannsikkerhet og evakueringstrening.