Brannvernlederkurs på Teams

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever riktig kunnskap

Firesafes nettkurs Brannvernleder (også kalt Kurs i brannforebygging) gir påkrevet opplæring og kunnskap til eier og bruker,
eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

 

Målgruppe:
Ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter som er registrert som særskilte
brannobjekt og andre med oppgaver rettet mot brannsikkerhet, branndokumentasjon og ved branntilsyn.

 

Mål:
Brannvernloven med forskrift om brannforebygging og internkontrollforskrifter (HMS-lovgivning) krever at du som eiers og brukers representant for
brannvern (tidl. brannvernleder) kan dokumentere den nødvendige opplæring og kunnskap som kreves for å kunne ivareta oppgaven. Kursets hensikt er å gi eiers og
brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon,
gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

 

Kursinnhold:
  • Brannforløp og brannårsaker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Hvem har ansvar for hva
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Tilsyn
  • Aktiv og passiv brannsikring
  • Rømningsveier
  • Øvelse og opplæring
  • Manuelt slokkeutstyr

 

Varighet:
6 timer

 

Pris:
Kr. 2800,- pr deltaker

Kommende kurs