Brannvernleder på Teams

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever riktig kunnskap

Firesafes nettkurs Brannvernleder (også kalt Kurs i brannforebygging) gir påkrevet opplæring og kunnskap til eier og bruker, eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Kurs på Teams – så enkelt fungerer det

Kursholder er Ståle Eilertsen, senioringeniør i Firesafe Consulting, hans kompetanse og erfaring sikrer godt faglig utbytte. Kurset har samme innhold og læringsmål som klasseromskurs. Du ser og hører presentasjonen og kursholderen live. Du kan underveis stille spørsmål både muntlig og skriftlig. Du får tilsendt lenke til Teams i forkant av kurset.

Kommende kurs

Hvem kurset passer for

Ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter som er registrert som særskilte brannobjekt og andre med oppgaver rettet mot brannsikkerhet, branndokumentasjon og ved branntilsyn.

Mål for kurset

Brannvernloven med forskrift om brannforebygging og internkontrollforskrifter (HMS-lovgivning) krever at du som eiers og brukers representant for brannvern kan dokumentere den nødvendige opplæring og kunnskap som kreves for å kunne ivareta oppgaven. Kursets hensikt er å gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

Kursinnhold:

  • Brannforløp og brannårsaker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Hvem har ansvar for hva
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Tilsyn
  • Aktiv og passiv brannsikring
  • Rømningsveier
  • Øvelse og opplæring
  • Manuelt slokkeutstyr

Pris: Kr 2800,- eks. mva pr person

Dato og varighet: 6 timer. Det blir avholdt pauser.

Inkluderer digital tilgang til/versjon av Forebyggendeforskriften, kurskompendium, kursbevis

Kursbevis

Du vil motta kursbeviset på e-post. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen og opplæringen myndighetene krever.

Vi hjelper deg gjerne videre

Firesafe har Norges største og mest allsidige fagmiljø innen brannvern og brannsikkerhet. Om ditt bygg er nytt, gammelt eller særskilt brannobjekt kan vi bistå med vår erfaring slik at det alltid oppfyller gjeldende krav. Som totalleverandør innen brannsikring kan vi bistå med rådgivning, utførelse og kontroll/service.