Brannvernlederkurs på Teams

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever riktig kunnskap

Firesafes nettkurs Brannvernleder (også kalt Kurs i brannforebygging) gir påkrevet opplæring og kunnskap til eier og bruker,eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Målgruppe: Ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter som er registrert som særskilte brannobjekt og andre med oppgaver rettet mot brannsikkerhet, branndokumentasjon og ved branntilsyn.

Mål: Brannvernloven med forskrift om brannforebygging og internkontrollforskrifter (HMS-lovgivning) krever at du som eiers og brukers representant for brannvern (tidl. brannvernleder) kan dokumentere den nødvendige opplæring og kunnskap som kreves for å kunne ivareta oppgaven. Kursets hensikt er å gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

Kursinnhold:

  • Brannforløp og brannårsaker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Hvem har ansvar for hva
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Tilsyn
  • Aktiv og passiv brannsikring
  • Rømningsveier
  • Øvelse og opplæring
  • Manuelt slokkeutstyr

Varighet: 6 timer

Pris: Kr. 2800,- pr deltaker

Kommende kurs