Kurs i internkontroll og risikovurdering

Brannkonsulenter peker på og diskuterer branntegninger

Internkontroll og risikovurdering

Kjenner dere til risikoen for brann i deres bedrift? Eller hva konsekvensene av en brann kan være? «Forskrift om brannforebygging» krever at alle virksomheter skal utføre risikovurdering og ha et systematisk sikkerhetsarbeid som er tilpasset risikoen for brann. Lovverket stiller strenge krav til hvordan virksomheter skal ivareta internkontroll og revisjon av brannsikkerhet og brannvern. Firesafes kurs i internkontroll og risikovurdering gir deg innsikt, kunnskap og verktøy for å ivareta krav om risikovurdering og systematisk sikkerhetsarbeid.

Kurset «Internkontroll og risikovurdering», er ledet av Firesafes dyktige kursholdere Ståle Eilertsen, Senioringeniør Brann, og Simen Hafstad, Fagansvarlig Kurs og Opplæring. Sammen vil de gi deg praktisk og teoretisk kunnskap i hvordan du kan forbedre sikkerheten på arbeidsplassen, og være best mulig forberedt på eksterne kontroller.

Møterom med siluetter av mennesker

Formål: Formålet med kurset er å gi deltakerne en grundig forståelse av lovverket som regulerer internkontroll og risikovurdering av brannsikkerhet og brannvern, men også en forståelse av hva risiko er, hvem som har ansvar og hvordan man kan redusere risiko i bedriften. Dette vil gi deg verktøy for å opprettholde et trygt og ansvarlig arbeidsmiljø.

Målgruppe: Kurset er rettet mot drifts- og sikkerhetsansvarlige, HMS-ledere og andre ansvarlige for brannsikkerhet i bedrifter som ønsker å forbedre sine kunnskaper innen internkontroll og revisjon.

Kurset dekker en rekke viktige temaer, inkludert gjennomgang av lovverk, rutinemessig egenkontroll av branntekniske installasjoner, herunder kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Innhold: Kurset dekker en rekke viktige temaer, inkludert gjennomgang av lovverk, rutinemessige egenkontroll av branntekniske installasjoner, herunder kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Pris: Kr. 2 800,-