Grunnleggende Førstehjelp

Kurs i grunnleggende førstehjelp

Livsviktig opplæring

Velkommen til vårt kurs i grunnleggende førstehjelp, skreddersydd for å utstyre ansatte og faste brukere av bygg med de essensielle ferdighetene som kreves for å handle raskt og effektivt i nødsituasjoner. Dette kurset gir deg grundig opplæring i førstehjelp, hjerte-lungeredning (HLR), og bruk av hjertestarter (AED), og leverer dokumentasjon på at du har fullført opplæringen.

Hvorfor skal du gjennomføre kurs i førstehjelp?
Myndighetene stiller krav til dokumentert førstehjelpsopplæring for faste brukere av bygg, avhengig av byggets risikovurdering. Det viktigste aspektet ved førstehjelp er imidlertid dens potensiale til å redde liv. I kritiske øyeblikk kan riktig førstehjelp være forskjellen mellom liv og død.

Hvem skal gjennomføre kurs i førstehjelp?
Kurset er designet for alle som regelmessig oppholder seg i bygningsfasiliteter, inkludert leietakere, ansatte og andre faste brukere, og er sterkt anbefalt for enhver arbeidsplass.

I løpet av kurset vil vi dekke følgende temaer:

 • Introduksjon til førstehjelp: En grunnleggende oversikt som setter scenen for viktigheten av førstehjelp.
 • Varslingsrutiner: forstå de juridiske kravene og hvordan riktig varsling kan påvirke utfallet av en nødsituasjon.
 • Enkel pasientundersøkelse: Lær hvordan du raskt kan vurdere en pasients tilstand og behov for hjelp.
 • Fremmedlegeme i hals: handlingsplan for hva du skal gjøre hvis noen kveles.
 • Stabilt sideleie: hvordan og når du skal plassere noen i stabilt sideleie.
 • Hjerte- og Lungeredning (HLR): livreddende prosedyrer når noen har sluttet å puste.
 • Hjertestarter (AED): opplæring i bruk av hjertestarter for å gjenopprette normal hjerterytme.
 • Akutt livstruende sykdom: hvordan gjenkjenne og håndtere alvorlige medisinske tilstander.

Mål med Kurset:
Målet med vårt førstehjelpskurs er å gjøre deg i stand til å handle kompetent og selvsikkert i en nødsituasjon. Du vil lære å identifisere potensielle farer, utføre livreddende førstehjelpsteknikker, og effektivt bruke en AED, alt med mål om å redde liv og bidra til en tryggere arbeidsplass.

Kurspåmelding

Kurspåmelding

E-læring

Kurspåmelding

Instruktørledet kurs

Kurspåmelding

Webinar med instruktør

Flere måter å gennomføre kurset på

For å møte behovene til forskjellige organisasjoner og individuelle lærestiler, tilbyr vi vårt grunnleggende førstehjelpskurs i flere formater:

 • E-læring
 • Instruktørledet kurs hos bedrift
 • Instruktørledet webinar

Uansett hvilken opplæringsmetode du velger, vil grunninnholdet i kurset være konsekvent, men med mulighet for tilpasning etter dine spesifikke behov og situasjoner. Om det er spesielle førstehjelpsscenarioer du vil at vi skal inkludere, vil vi sørge for å integrere disse i kurset.

Mulighetene for tilpasning finner du også i e-læringen, hvor det er fullt mulig å legge inn innhold dere mener bør med. Vi har også erfaring med å produsere opp e-læring fra bunn sammen med kunde.

E-læring i Grunnleggende Førstehjelp

Hvorfor E-læring?

I en tid der hjemmekontor blir stadig mer vanlig, er det en kritisk nødvendighet å kunne tilby effektiv og dokumenterbar førstehjelpsopplæring. Vårt digitale førstehjelpskurs tilbyr en moderne og tilgjengelig løsning som sikrer at ansatte kan få opplæringen de trenger, uansett hvor de befinner seg.

Innhold i førstehjelpskurs:

Vårt generelle e-læringskurs er utformet for å tilfredsstille behovene til et bredt publikum. Kurset gir en innføring i essensiell førstehjelp og sikrer at du har den nødvendige basiskunnskapen på plass. Kurset benytter en interaktiv tilnærming med videomoduler som inkluderer demonstrasjoner av førstehjelpsteknikker. Disse korte modulene er laget for å engasjere og forbedre læringen gjennom visuell forståelse. Etter hver modul følger en enkel quiz for å teste og sikre kunnskapen.

Kurset er delt opp i følgende moduler:

 • Del 1. Introduksjon til Førstehjelp
 • Del 2. Varslingsrutiner
 • Del 3. Enkel Pasientundersøkelse
 • Del 4. Fremmedlegeme i Hals
 • Del 5. Stabilt Sideleie
 • Del 6. Hjerte- og Lungeredning (HLR)
 • Del 7. Hjertestarter (AED)
 • Del 8. Akutt Livstruende Sykdom

Gjennomføring:

Selvregistreringen gjør tilgangen til kurset umiddelbar. Deltakerne mottar en lenke for selvregistrering og kan umiddelbart starte opplæringen. Fullførte kurs resulterer i et kursbevis som deltakerne selv kan laste ned.

For de som foretrekker det, tilbyr vi også Single Sign-On med jobbmail for enkel tilgang.

Varighet:

Kurset tar omtrent 35 minutter å gjennomføre.

Pris:

Fra kr 10.900 pr. bygg/kundegruppe pr. år

Rapportering:

For bedriftsledere tilbyr vi detaljerte rapporter for å overvåke ansattes fremgang og sikre at alle oppfyller opplæringskravene.

Fordeler med digitalt førstehjelpskurs:

 • Dokumentasjon: umiddelbar tilgang til bevis på gjennomført opplæring, som oppfyller juridiske krav.
 • Tilgjengelighet: fullfør kurset hjemmefra eller hvilken som helst plassering.
 • Fleksibilitet: lær i ditt eget tempo og på tidspunkter som passer deg.
 • Engasjement: interaktive moduler og quizer holder oppmerksomheten og styrker læringen.
 • Vår plattform sikrer at hver deltaker kan dokumentere sin opplæring umiddelbart etter å ha fullført kurset, og adresserer dermed behovet for bekreftelse på at førstehjelpsopplæring har funnet sted, noe som er spesielt viktig i henhold til juridiske krav.

Instruktørledet kurs i Grunnleggende Førstehjelp

Hvorfor instruktørledet kurs i førstehjelp?

Instruktørledet førstehjelpsopplæring gir en mulighet til å interagere direkte med en ekspert i førstehjelp, som kan gi dyptgående forklaringer, svare på spesifikke spørsmål, og tilpasse læringsopplevelsen til de spesifikke behovene på din arbeidsplass. Dette formatet fremmer aktiv deltagelse, dialog og praktisk læring, noe som er avgjørende for å forstå og anvende livreddende ferdigheter effektivt. Våre instruktørledede kurs er interaktive og fokuserer på praktiske ferdigheter tilpasset din virksomhets unike situasjon.

Innhold i førstehjelpskurset:

Kurset dekker et bredt spekter av førstehjelpsemner:

 • Introduksjon til førstehjelp: en grunnleggende gjennomgang for å etablere forståelsen av førstehjelpens betydning.
 • Utfordringer og problemer på din arbeidsplass – førstehjelpsutfordringer du kan møte på i ditt arbeidsmiljø.
 • Lovgivning og retningslinjer: Forståelse av gjeldende førstehjelpsregler og hvordan de påvirker din arbeidsplass.
 • Gjenkjennelse av nødsituasjoner: Innsikt i hvordan man raskt identifiserer og reagerer på akutte medisinske situasjoner.
 • Førstehjelpsteknikker: grunnleggende kunnskap og praktisk trening i førstehjelpsteknikker.
 • Hjerte- og Lungeredning (HLR): trinnvis instruksjon i hvordan utføre HLR.
 • Praktisk bruk av Hjertestarter (AED): veiledning i bruk av AED-enheter.
 • Håndtering av spesifikke medisinske nødsituasjoner: råd og praksis for håndtering av vanlige medisinske nødsituasjoner.
 • Spørsmål og svar: en åpen sesjon for å adressere deltakernes spørsmål og bekymringer.

Gjennomføring:

Instruktørledet kurs avholdes på kundens lokasjon, ledet av en erfaren instruktør i kombinasjon med praktiske øvelser. Vi vektlegger praktisk øvelse og repetisjon. Dette tillater integrering av scenarier som er relevante for din arbeidsplass, samt gir hands-on erfaring med eventuelt utstyr tilgjengelig på stedet.

Pris:

Fra 12.900 pr. kurs

Varighet:

Typisk varighet er som følger, men kan tilpasses etter behov:

1 time teori

1-2 timer praktisk førstehjelpstrening

30 minutter for evaluering og oppsummering

Rapportering:

Etter fullført kurs utarbeides en detaljert rapport som inkluderer deltakernes prestasjoner, identifiserte førstehjelpsutfordringer, og forbedringsanbefalinger, for å sikre at opplæringen ikke bare møter juridiske krav, men også gir verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av førstehjelpsberedskapen.

Fordeler med instruktørledet førstehjelpskurs:

 • Tilpasset og relevant Innhold: direkte tilpasning av kurset til bedriftens spesifikke førstehjelpsbehov og risikoer.
 • Interaktiv læring: økt engasjement og bedre forståelse gjennom direkte dialog og praktisk trening i førstehjelp.
 • Fleksibilitet i planlegging: mulighet for å tilpasse tidspunkt for kursgjennomføringen, for å passe inn i bedriftens timeplan.
 • Umiddelbar tilbakemelding og veiledning: instruktøren gir direkte tilbakemelding og korrigeringer underveis i kurset, noe som sikrer at alle forstår og kan anvende førstehjelpsteknikker korrekt.
 • Teambuilding: fremmer samhold og oppbygger en sterk førstehjelpskultur ved å lære og øve sammen.
 • Praktisk trening på stedet: hands-on erfaring med faktisk førstehjelpsutstyr og gjennomgang av realistiske scenarioer forbedrer beredskapen og reaksjonsevnen.

Kombinér med andre kurs:

Våre instruktører tilbyr ofte en kombinasjon av førstehjelpskurs med andre relevante sikkerhetskurs, slik som brannvernopplæring, eller tilpassede evakueringsøvelser, for å gi en helhetlig sikkerhetsopplæring.

Dokumentasjon:

Et instruktørledet førstehjelpskurs oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, og gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene, noe som er avgjørende for kvalitetssikring og etterlevelse av sikkerhetsforskrifter.

Ved å velge et instruktørledet førstehjelpskurs, investerer bedriften i en grundig og interaktiv læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men som også bidrar til en tryggere og bedre forberedt arbeidsplass.

Webinar i Grunnleggende Førstehjelp

Hvorfor Webinar?

Det kan være utfordrende å samle alle ansatte til fysiske kurs. Med vårt webinar i grunnleggende førstehjelp, kan deltakerne bli med uavhengig av hvor de befinner seg. Webinar gir en fleksibel og interaktiv opplæringsopplevelse som kan tilpasses til din bedrifts spesifikke behov, ideelt for team som arbeider på tvers av lokasjoner eller som har stramme tidsplaner.

Innhold i Førstehjelps-webinar:

Vårt webinar gir en dyptgående forståelse av førstehjelp og er særlig nyttig for å forsterke viktige læringspunkter som er relevante for din bedrifts spesifikke situasjon og erfaringer.

Følgende temaer gjennomgås:

 • Førstehjelpsprosedyrer
 • Å gjenkjenne nødsituasjoner
 • HLR (hjerte-lungeredning)
 • Bruk av hjertestarter (AED)
 • Behandling av alvorlige skader og blødninger
 • Håndtering av sjokktilstander
 • Akuttmedisinsk respons
 • Dine problemstillinger
 • Spørsmål og svar

Gjennomføring:

Deltakerne får tilsendt en link til Teams og kobler seg enkelt på. Webinaret ledes av en erfaren instruktør, med en fasilitator som håndterer tekniske utfordringer og modererer samtalen.

Pris:

Fra 12.800 pr. webinar

Varighet:

2 timer

Rapportering:

Bestilleren mottar en fullstendig rapport over deltakelse og kursinnhold som er gjennomgått.

Fordeler med førstehjelpskurs som webinar:

 • Dokumentasjon: umiddelbar tilgang til bevis på gjennomført opplæring, som tilfredsstiller juridiske krav.
 • Tilgjengelighet: gjennomfør kurset fra hjemmekontoret eller hvilken som helst annen lokasjon.
 • Tilpasset behov: kurset tilpasses for å adressere de mest relevante førstehjelpsemnene for din arbeidsplass.
 • Engasjement: instruktøren legger opp til dialog og interaktivitet, og det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Webinarformatet er utmerket for å gi en fleksibel og tilgjengelig læringsopplevelse som kan skreddersys til din bedrifts unike behov. Vi sørger for at kurset er relevant for dine ansatte ved å kommunisere med deg om hva som bør vektlegges.

Forståelsen av at hver bedrift har unike utfordringer og behov når det gjelder førstehjelp, er sentral for vår tilnærming. Ved å integrere bedriftsspesifikt innhold, som aktuelle problemstillinger og prosedyrer, sikrer vi at opplæringen blir så relevant og praktisk som mulig for hver enkelt deltaker.