Grunnleggende Brannvern

Branslokningsapparat

Kurs i grunnleggende brannvern

Opplæring for en brannsikker arbeidsplass

Velkommen til vårt kurs i grunnleggende brannvern, utformet for å gi ansatte og faste brukere av bygg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å forebygge brann. Dette kurset gir deg den lovpålagte kunnskapen du trenger innen brannvern, og leverer dokumentasjon på at du har fullført opplæringen.

Hvorfor skal du gjennomføre kurs i brannvern?
Loven stiller krav til dokumentert brannvernopplæring for faste brukere av bygg, men det viktigste er selvsagt at brannvernopplæring bidrar til å redde liv!

Hvem skal gjennomføre kurs i brannvern?
Vi anbefaler at alle gjennomfører grunnleggende kurs i brannvern. Dette kurset er imidlertid rettet mot leietakere, ansatte og faste brukere av bygget.

Utsnitt av brannslangetrommel

I kurset går vi gjennom følgende tema:

 • Introduksjon til brannvern: en grunnleggende oversikt for å sette scenen.
 • Lovverk: forstå de juridiske kravene og hvordan de påvirker deg og din arbeidsplass.
 • Konsekvenser: innsikt i de potensielle konsekvensene av brann.
 • Brannteori: grunnleggende om brannens natur og adferd.
 • Årsaker til brann: identifiser vanlige årsaker til brann for å bedre forebygge dem.
 • Forebyggende arbeid: strategier og tiltak for å forebygge brann.
 • Branntekniske installasjoner: kunnskap om ulike systemer og hvordan de fungerer.
 • Hvordan opptre ved brann: praktiske råd for effektiv evakuering og håndtering.

Mål med kurset:
Etter å ha fullført dette kurset, er vårt mål at du er utstyrt med kunnskap og ferdigheter for å bidra til en tryggere arbeidsplass. Du skal være i stand til å identifisere risikoer, ta proaktive skritt for å forhindre brann, og vite hvordan du effektivt kan reagere i en nødsituasjon.

Kurspåmelding

Kurspåmelding

E-læring

Kurspåmelding

Instruktørledet kurs

Kurspåmelding

Webinar med instruktør

Flere måter å gjennomføre kurset på:

I en verden hvor tilpasning og fleksibilitet er nøkkelen til effektiv opplæring, tilbyr vi gjennom vårt kurs i grunnleggende brannvern flere leveringsmetoder for å imøtekomme enhver bedrifts unike behov. Vi tilbyr grunnleggende brannvernkurs i følgende format:

 • E-læring: Kan skreddersys og tilpasses
 • Instruktørledet kurs hos bedrift
 • Instruktørledet webinar

Enten du foretrekker instruktørledede kurs på stedet, interaktive webinarer, eller e-læring, har vi løsningen som passer for deg og dine ansatte. Våre tilpasningsmuligheter sikrer at innholdet er relevant og direkte anvendelig for din spesifikke arbeidsplass.

Det grunnleggende innholdet i kurset er det samme, uavhengig av hvilken variant du velger, men våre instruktører vil alltid tilpasse kurset noe etter ditt behov. Dersom du har problemstillinger du mener det er viktig at gjennomgås, så gjør vi selvfølgelig det! Mulighetene for tilpasning finner du også i e-læringen, hvor det er fullt mulig å legge inn innhold dere mener bør med. Vi har også erfaring med å produsere opp e-læring fra bunn sammen med kunde.

E-læring i Grunnleggende Brannvern

Hvorfor e-læring?

Hjemmekontor har blitt normen for mange, og en av de mest påtrengende utfordringene er behovet for å kunne dokumentere opplæringen effektivt, samt å sikre at alle ansatte deltar, selv når de ikke kan være fysisk tilstede på instruktørledede kurs. Vårt digitale kurs i grunnleggende brannvern adresserer disse problemstillingene direkte, og tilbyr en moderne og tilgjengelig løsning for 2024 og fremover.

Innhold i brannvernkurs:

Vårt generelle e-læringskurs er lagd slik at det skal passe de aller fleste. Her får du en innføring i grunnleggende brannvern som sikrer at du har basiskunnskapen på plass. Kurset skiller seg ut ved sin interaktive tilnærming, delt inn i engasjerende videomoduler som inkluderer praktiske demonstrasjoner. Hver modul varer kun noen få minutter og er designet for å holde oppmerksomheten og forbedre læringen gjennom visuell forståelse. Etter hver modul vil en enkel quiz teste din kunnskap, sikre forståelse og bidra til bedre minneretensjon.

Kurset er delt opp i følgende moduler:

 • Del 1. Introduksjon til brannvern
 • Del 2. Lovverk
 • Del 3. Konsekvenser
 • Del 4. Brannteori
 • Del 5. Årsaker til brann
 • Del 6. Forebyggende arbeid
 • Del 7. Branntekniske installasjoner
 • Del 8. Hvordan opptre ved brann

Gjennomføring:

Med enkel selvregistrering er tilgangen til kurset umiddelbar, og du kan starte din læring med det samme. Du mottar en link du kan videresende deltakerne. De registrerer seg selv med mail, navn og passord, og får dermed tilgang til kurset. Når brukerne har gjennomført, genereres et kursbevis de kan hente ned selv på Min Side.

Vi tilbyr også Single Sign On som login. Brukerne logger da direkte inn med sin jobbmail.

Varighet:

Ca. 35 minutter.

Pris:

Fra kr 10.900 pr. bygg/kundegruppe pr. år.

Rapportering:

For bedriftsledere tilbyr vi full oversikt over ansattes fremgang og gjennomføringer gjennom detaljerte rapporter, noe som gjør det enkelt å overvåke og sikre at alle oppfyller sine opplæringskrav.

Fordeler med digitalt brannvernkurs

 • Dokumentasjon: umiddelbar tilgang til bevis på gjennomført opplæring, tilfredsstiller juridiske krav.
 • Tilgjengelighet: fullfør kurset på hjemmekontor eller hvor som helst du foretrekker.
 • Fleksibilitet: lær i ditt eget tempo, på tider som passer din timeplan.
 • Engasjement: interaktive moduler og quizer holder oppmerksomheten og forbedrer læringen.

Vår plattform sikrer at hver deltaker kan dokumentere sin opplæring umiddelbart etter fullført kurs, og løser dermed et av de mest presserende problemene mange bedrifter står overfor: behovet for å kunne bevise at faktisk brannvernopplæring har funnet sted. Dette er spesielt kritisk i lys av juridiske krav.

Instruktørledet kurs i Grunnleggende Brannvern

Hvorfor instruktørledet kurs?

Instruktørledet brannvernopplæring gir en mulighet til å engasjere direkte med en ekspert, som kan gi dyptgående forklaringer, svare på spesifikke spørsmål, og tilpasse læringsopplevelsen til de spesifikke behovene for din arbeidsplass. Her fremmes interaktivitet, dialog og praktisk læring, som er essensielt for effektivt å forstå og anvende brannsikkerhetsprinsipper. Vår instruktørledede kurs er praktisk rettet, med fokus på bedriftspesifikke tema.

Innhold i kurset:

Kurset dekker en omfattende rekke emner, og er ofte delt opp slik:

 • Introduksjon til brannvern: en grunnleggende oversikt for å sette scenen.
 • Utfordringer og problemer på din arbeidsplass.
 • Lovverk: forstå de juridiske kravene og hvordan de påvirker deg og din arbeidsplass.
 • Konsekvenser: innsikt i de potensielle konsekvensene av brann.
 • Brannteori: grunnleggende om brannens natur og adferd.
 • Årsaker til brann: identifiser vanlige årsaker til brann for å bedre forebygge dem.
 • Forebyggende arbeid: strategier og tiltak for å forebygge brann.
 • Branntekniske installasjoner: kunnskap om ulike systemer og hvordan de fungerer.
 • Hvordan opptre ved brann: praktiske råd for effektiv evakuering og håndtering.
 • Spørsmål og svar

Gjennomføring:

Instruktørledet kurs gjennomføres direkte på kundens arbeidsplass, hvor instruktøren bruker en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, og praktiske demonstrasjoner. Dette gjør det mulig å integrere bedriftsspesifikke scenarier og risikoer i opplæringen, samt gi praktisk trening med det utstyret som faktisk finnes på stedet.

Pris:

Fra kr 15.800 pr. øvelse

Varighet:

Du velger selv hva du ønsker, men et instruktørledet kurs ser gjerne slik ut:

1 time teori

1-2 timer praktisk slokketrening

30 min evaluering

Rapportering:

Etter kursets fullføring vil det bli utarbeidet en detaljert rapport som inkluderer deltakernes prestasjoner, eventuelle identifiserte risikoer eller svakheter i brannsikkerheten, og anbefalinger for forbedringer. Dette sikrer at bedriften ikke bare er i samsvar med juridiske krav, men også får verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av brannsikkerheten.

Fordeler med instruktørledet kurs:

 • Tilpasset og relevant Innhold: direkte tilpasning av kurset til bedriftens spesifikke behov og risikoer.
 • Interaktiv læring: økt engasjement og bedre forståelse gjennom direkte dialog og praktisk trening.
 • Fleksibilitet i planlegging: mulighet for å tilpasse tidspunkt for kursgjennomføringen, for å passe inn i bedriftens timeplan.
 • Umiddelbar tilbakemelding og veiledning: instruktøren gir direkte tilbakemelding og korrigeringer underveis i kurset.
 • Teambuilding: styrker lagånd og sikkerhetskultur ved å lære og øve sammen.
 • Praktisk trening på stedet: bruk av faktisk utstyr og gjennomgang av reelle scenarioer forbedrer beredskapen.

Kombinér med andre kurs:

Våre instruktører kombinerer gjerne brannvernkurs med førstehjelp og evakueringsøvelse

Dokumentasjon:

Oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, samtidig som det gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene.

Ved å velge et instruktørledet brannvernkurs, investerer bedriften i en dyptgående og engasjerende læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men også bidrar til en tryggere og mer informert arbeidsplass.

Webinar i Grunnleggende Brannvern

Hvorfor webinar?

Det er ofte en utfordring at ikke alle er tilstede når det skal gjennomføres kurs. Velger du webinaret, kan alle delta uavhengig av geografisk plassering. Gjennom webinarer tilbyr vi en fleksibel og interaktiv opplæringsopplevelse som kan skreddersys fullstendig til din bedrifts behov. Dette formatet er ideelt for team som arbeider på forskjellige lokasjoner eller har stramme tidsplaner, da det tillater deltakelse uavhengig av fysisk plassering.

Innhold i brannvern-webinar:

I vårt webinar går vi gjennom grunnleggende tema innen brannvern, men vi vektlegger læringspunkter dere mener er viktige basert på deres erfaring og kjennskap til egen arbeidsplass.

Følgende gjennomgås:

 • Lovverk
 • Konsekvenser
 • Brannteori
 • Årsaker til brann
 • Forebyggende arbeid
 • Branntekniske installasjoner
 • Hvordan opptre ved brann
 • Aktuelle problemstillinger hos dere?
 • Spørsmål og svar

Gjennomføring:

Brukerne mottar en link til Teams, og kobler seg på. Kurset gjennomføres av en erfaren instruktør, samt en fasilitator som tar seg av tekniske problemer og styrer ordet.

Pris:

Fra kr 12.800 pr. webinar.

Varighet:

2 timer

Rapportering:

Bestiller mottar full rapport om hvem som deltok, og hva som er gjennomgått.

Fordeler med brannvernkurs som webinar

 • Dokumentasjon: umiddelbar tilgang til bevis på gjennomført opplæring, tilfredsstiller juridiske krav.
 • Tilgjengelighet: fullfør kurset på hjemmekontor eller hvor som helst du foretrekker.
 • Tilpasset deres behov: lær om aktuelle problemstillinger på din arbeidsplass.
 • Engasjement: kursholder jobber alltid for å få i gang dialog, og setter av god tid til spørsmål og svar

Gjennom webinarer tilbyr vi en fleksibel og interaktiv opplæringsopplevelse som kan skreddersys fullstendig til din bedrifts behov. Dette formatet er ideelt for team som arbeider fjern eller har stramme tidsplaner, da det tillater deltakelse fra hvilken som helst lokasjon.

Her går vi også gjennom de generelle sentrale tema, men kommuniserer selvsagt med deg som bestiller, hva som er ønskelig at vi legger vekt på. Her har du alle muligheter til å tilpasse.

Forståelsen av at hver bedrift har unike utfordringer og behov når det kommer til brannsikkerhet, ligger til grunn for vår tilnærming til kurset. Ved å tilby muligheten til å integrere bedriftsspesifikt innhold, som aktuelle problemstillinger, branninstrukser, og rutiner, sikrer vi at opplæringen blir så relevant og effektiv som mulig for hver enkelt deltaker.