Kontroll av brannslukningsutstyr

Kontroll av brannslokningsapparat

Kontroll av brannslukningsutstyr

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret sikrer at det fungerer ved en eventuell brann.

Vi utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av slokkeutstyr slik at du kan være trygg på at det fungerer som det skal ved en eventuell brann.

Kort tid etter kontroll vil du motta dokumentasjon og en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag for å utbedre eventuelle feil og mangler. Vi kan også rette opp feil samtidig som kontrollen gjennomføres.

Dette gjør det enklere for deg som kunde, når det gjelder kostnader, regelverk og prioriteringer.

Vi er registrert som kompetent virksomhet og har egne godkjente verksteder i hele Norge. Alle våre  teknikere kan utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på håndslokkere og kontroll av brannslangetromler.

Med en kontrollavtale vil vi til enhver tid sørge for at ditt bygg er godkjent i henhold til gjeldende regelverk.

Les videre for mer om kontroll av brannslukningsapparat.

Kontroll av brannslukningsapparat

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret er essensielt for å sikre at det fungerer ved en eventuell brann.

Kontroll av brannslukningsapparat er en viktig oppgave når det kommer til brannsikkerhet. Firesafe er en totalleverandør av tjenester innen brannsikring. Vi har lang erfaring, og har et mål om å informere eiere og forvaltere av bygg om betydningen av jevnlige kontroller av brannslukningsapparat og andre tiltak for å ivareta brannvern. 

Les videre for å lære om formålet med kontroll, anbefalt hyppighet og viktigheten av å benytte profesjonelle tjenester for å sikre optimal funksjonalitet av brannslukningsapparatet.

brannslukker

Hva innebærer en kontroll av brannslukningsapparat?

En kontroll av brannslukningsapparat er en systematisk undersøkelse av brannslukningsapparatets tilstand for å sikre at det er i god stand og fungerer som forventet. Dette omfatter en grundig inspeksjon, testing og vedlikehold av apparatet for å sikre pålitelig ytelse i tilfelle brann.

Formålet med kontroll og service

Formålet med en slik kontroll er todelt. For det første utføres kontrollen for å identifisere eventuelle feil, skader eller mangler ved brannslukningsapparatet som kan påvirke dets funksjonalitet. 

For det andre er hensikten å sikre at apparatet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder for brannsikkerhet.

Våre anbefalinger for kontroll av brannslukningsapparat

Kontroll av brannslukkere bør utføres regelmessig i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. 

Hyppigheten kan variere avhengig av faktorer som apparattype, plassering og bruksområder. Generelt sett anbefales det at kontroll utføres årlig, men noen apparater kan kreve hyppigere kontroller.

For å sikre riktig brannsikkerhet i et bygg, er det viktig å foreta en risikovurdering. Firesafe har branningeniører med riktig kompetanse og lang erfaring. 

brannslange

4 fordeler ved en kontroll utført av profesjonelle

Profesjonell kontroll av brannslukningsapparat gir flere fordeler:

1. Vi har ekspertisen og erfaringen

Firesafe har kompetanse og erfaring innen brannsikkerhet. Vi utfører grundige inspeksjoner og tester apparatene i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

2. Vi kan identifisere problemer

Erfarne brannsikringseksperter kan enkelt avsløre eventuelle feil, skader eller mangler ved brannslukningsapparatet som kan påvirke dets funksjonalitet. Tidlig identifisering av problemer gjør det mulig å utføre nødvendige tiltak for reparasjon eller utskiftning.

3. Vi er oppdatert på gjeldende lover og forskrifter

Brannsikkerhetsforskrifter og standarder endres regelmessig. Firesafe sikrer at brannslukningsapparatene er i samsvar med de nyeste kravene og bidrar til å opprettholde overholdelse av lovpålagte krav og retningslinjer.

På denne måten sørger vi for at ditt bygg er godkjent i henhold til norsk standard og gjeldende regelverk. 

4. Du får inkludert rådgivning og anbefalinger

Firesafe rådgir deg om eventuelle vedlikeholdsbehov eller oppgraderinger av brannslukningsapparatene. Vi hjelper også med å velge riktig apparattype basert på spesifikke behov og risikovurderinger.

Ved å få utført profesjonell kontroll av brannslukningsapparat, kan du være trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt på en pålitelig og effektiv måte.

Skal kontroll utføres hvert år eller hvert 5. år?

Alt i alt er det rundt 4 millioner håndslukkere på markedet i Norge, og omtrent 30 000 vannbaserte slukkeanlegg. Det er svært viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på brannutstyret slik at det virker som det skal hvis du får behov for det. 

Kontroll av håndslukkere og brannslanger skal utføres én gang hvert år i næring og hvert 5. år i bolig hos private forbrukere. Dette betyr at hvis du eier eller forvalter et bygg, er du ansvarlig for å få utført en årlig kontroll og vedlikehold av håndslukkere i bygget. 

Utover dette skal slukkeapparat med pulver kontrolleres med 10 års intervall. Skumslukkere med 5 års intervall. Co2-slukkere skal trykkprøves hvert 10. år. 

Faglig kontroll og vedlikehold av brannslukkingsutstyr skal utføres av en faglig kompetent person. Dette utføres med godkjennelse fra Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell. 

brannrådgiver

Vi tilbyr brannslukningsapparat og andre brannsikkerhetstjenester

I tillegg til kontroll av brannslukningsapparat, tilbyr vi også salg av brannslukningsapparat og andre tjenester innen brannsikring. 

Dette inkluderer rådgivning om valg av riktig apparattype, installasjon, opplæring i bruk og vedlikehold, samt påfylling av slukkemidler. 

Ved å benytte våre tjenester, sikrer dere at bedriften har riktig utstyr og profesjonell støtte for sin brannsikkerhet.

Firesafe bistår gjerne din bedrift

Kontroll av brannslukningsapparat er en avgjørende del av brannsikkerheten. Ved å jevnlig kontrollere og vedlikeholde brannslukningsapparatene, kan man identifisere potensielle problemer på forhånd og sikre at apparatene fungerer optimalt når en brann oppstår.

Benyttelse av profesjonelle tjenester for kontroll og kjøp av brannslukningsapparat og relaterte tjenester er en trygg og pålitelig måte å sikre at din brannsikkerhet er ivaretatt.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag

Firesafe er registrert som kompetent virksomhet og har egne godkjente verksteder i hele Norge. Alle våre teknikere kan utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på håndslukkere og kontroll av brannslangetromler.

Vi utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av slukkeutstyr slik at du kan være trygg på at det fungerer som det skal ved en eventuell brann. For mer informasjon eller for å avtale en kontroll av brannslukningsapparat, kontakt vårt erfarne team i dag.

Kort tid etter kontroll vil du motta dokumentasjon og en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag for å utbedre eventuelle feil og mangler. Vi kan også rette opp feil samtidig som kontrollen gjennomføres.