Brannsikring

Kontroll av brannslange

Brannsikring

Hva er brannsikring? Vet du hvilke tiltak som må gjøres for at et bygg er brannsikret?

Kontakt oss

Med brannsikring mener vi alt fra skilt til nærmeste rømningsvei og evakueringsplaner, branndører og beskyttelse av bærende konstruksjoner, brannslukkingsapparater, brannalarm- og varslingssystem, branntetting, og andre branntekniske installasjoner, samt nødvendige brannvernkurs og øvelser.

I Firesafe har vi kunnskap, kompetansen og erfaring som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg.

bygg

Brannsikring i alle faser

Vi kan assistere deg med brannsikring i alle faser:

 • Prosjektering/Nybygg: Brannsikring bør starte allerede på tegnearket, og det er et lovpålagt krav av myndighetene. Vi bistår med å utvikle branntekniske tegninger. Som en del av en brannsikring, gjelder dette branntekniske installasjoner, dører, porter, varslingssystemer og selve bygningen.
 • Etablert bygg/Eiendom/Forvaltning: Husk på at det er du som er eier og forvalter av bygget som har det store ansvaret for brannsikkerheten. Her kan vi hjelpe deg med å ivareta alle oppgaver innen brannsikring, samt utvikle en branndokumentasjon.
 • Borettslag/Sameie: Vi kan, som en seriøs samarbeidspartner, assistere med å velge løsninger innenfor brannsikkerhet som alle kan forstå og bruke.
 • Kurs: Å oppdatere kunnskapen om brannvern er essensielt for for brannsikkerheten. Vi tilbyr en rekke ulike kurs og seminarer i brannvern. Vi tilbyr også intern kursing i bedrift, og kurs på forespørsel.

Se våre kurs

brannprosjektering

Branndokumentasjon

Som en del av en brannsikring, kan vi for eksempel være behjelpelig med å utvikle en branndokumentasjon som inneholder:

 • Generelle opplysninger
 • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere)
 • Øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Forutsetninger og begrensninger til bygget
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi/prosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

Innholdet i selve dokumentasjonen varierer ofte fra bygg til bygg, men den skal inneholde de ovenstående punktene, og den er en viktig del av din virksomhets sikkerhetsarbeid.

Les om vår elektroniske brannbok

nødlys

Brannsikring er viktig!

I storbyer hvor mange bor i eldre bygg og blokker, kan det være ekstra viktig å brannsikre for å unngå spredning av en brann. Oslo var i følge DSB det fylket der det oppstod flest branner per 100.000 innbygger i 2017.

Det finnes mange tiltak man kan ta i bruk for å forebygge brann. Men det er når uhellet først er ute man ser hvor mye brannsikring kan ha å si for utfallet av en brannepisode. Hos Firesafe har vi kunnskapen, kompetansen og erfaringen som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg.

Kom i gang med din brannsikring i dag.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!