Elektronisk brannbok

Alltid oppdatert elektronisk brannbok som tilfredsstiller forskriftskravene.

Elektronisk brannbok for alle typer eiendommer

FAMAC Fire er en elektronisk brannbok som ferdig utfylt og i aktiv bruk tilfredsstiller forskriftskravene. Du får én brannbok for alle typer eiendommer.

FAMAC er et markedsledende FDV-system som gir full oversikt og kontroll med håndtering og vedlikehold av branndokumentasjon på hele bygningsmassen du har ansvar for. Systemet er enkelt i bruk og man får oversikt over tegninger, oppgaver, avvik, øvelser, opplæring, og dokumentasjon for dine bygg.

 • 100% web-basert
 • Fungerer på alle plattformer
 • Ubegrenset antall brukere
 • Fri support for alle brukere
 • Ubegrenset lagring
 • Mobil-app
 • API

Kontakt oss for en demo, vi hjelper dere i gang! FAMAC Fire er utviklet i et samarbeid mellom FDV-Huset og Firesafe.

ENKELT

 • Full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik, rutiner, oppfølging, vedlikehold og service
 • Enkel tilgang til branntegninger og branndokumentasjon uansett hvor du er
 • Mobiltilpasset side som gjør det enkelt å kvittere ut oppgaver
 • Ta bilde på stedet med mobiltelefonen og knytt det direkte til avviket

 

ØKONOMISK

 • Ubegrenset antall brukere
 • Rollestyrt brukertilgang
 • Ubegrenset datamengde

 

FUNKSJONELT

 • Famac Fire har alle funksjonene du trenger for en god branndokumentasjon
 • Firesafe brannrådgivere sørger for at systemet til en hver tid ivaretar alle forskriftskrav
 • Firesafes  erfaring med brannteknisk drift av bygninger sikrer et trygt system som fungerer godt i praksis