Taktil merking og universell utforming

Gode og kostnadseffektive løsninger for universell utforming med taktil merking

Vi har lang erfaring med prosjektering og rådgivning

For alle allment tilgjengelige bygg gjelder krav til universell utforming. 

Nybygg

Firesafe prosjekterer, leverer og monterer etter TEK17 og NS 11001-1.

Eksisterende bygg

Trenger dere hjelp for å nå regjeringens mål om et universelt utformet Norge innen 2025? Firesafe bistår med både strakstiltak og praktiske kostnadseffektive løsninger.

Taktil merking er i hovedsak ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og farefelt samt etasjemerking for trapp og heis som består av synlige og følbare indikatorer. Dette skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte å ferdes i allmennheten. Universell utforming bidrar til at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. Universell utforming av bygninger krever kunnskap både om egenskaper ved bygningene og brukergruppenes behov. Dette kan firesafe bistå dere med.  

Plikten til universell utforming omfatter all virksomhet som er rettet mot publikum (allmenheten). Eksempler på offentlige virksomheter som er rettet mot allmennheten er:

  • Offentlige kontorer der publikum kan henvende seg (NAV- kontorer, ligningskontor, postkontor mv.)
  • Skoler- og utdanningsinstitusjoner, barnehager og fritidsklubber
  • Kulturinstitusjoner, biblioteker, museer, hotell
  • Kirker
  • Virksomheter som tilbyr offentlig persontransport
  • Sykehus, sykehjem og helseinstitusjoner

Firesafe er leverandører av taktile merkesystemer. Vi innehar kompetansen for utføring og prosjektering av taktile ledesystemer/merking.

Vi kan være din støttespiller og gi praktiske råd i prosjekteringsfasen. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud: 

Firesafe-bil på veien

Fordelen med å bruke Firesafe

  • Lang erfaring med prosjektering og rådgivning
  • Tilpasning etter kundens behov og ønske
  • Egenproduksjon gir rimeligere pris på taktile elementer
  • Lagerførte varer og varesalg