Brannteknisk kontroll

Fasade av bygård

Brannteknisk kontroll

En brannteknisk kontroll av hele bygget – Firesafe kan utføre en brannteknisk kontroll av hele bygget for deg. 

Vi gjennomgår dokumentasjon, kontrollerer vegger, gulvdekke og dører, rømningsveier, branntekniske installasjoner, oppbevaring av brannfarlige varer og de utvendige forholdene på bygget.

Kontrollen utføres med bakgrunn i de branntekniske tegningene for bygget. I etterkant av utført kontroll utarbeides en rapport med en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag. Kontrollene blir utført av våre spesialiserte teknikere som har lang og bred erfaring innen brannsikring.

Eier du et bygg, er du etter loven forpliktet til å sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Kontrollen skal forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Vi gjennomgår

  • Dokumentasjon
  • Vegger 
  • Gulvdekke
  • Dører
  • Rømningsveier
  • Branntekniske installasjoner
  • Oppbevaring av brannfarlige elementer
  • Og de utvendige forholdene på bygget