Brannsikring av parkeringshus og garasjeanlegg

Brannsikring av P-hus, garasje, og kjellere

Betongkonstruksjoners brannmotstand avgjøres blant annet av hvor stor overdekning det er over armeringen, og kan enkelt få forbedret brannmotstanden ved hjelp av økt overdekning over armeringen

Vi fikk alle en påminnelse om viktigheten av brannmotstanden til konstruksjoner under brannen i parkeringshuset på Sola Lufthavn.

Konstruksjoner av både betong- og stål er dimensjonert for en aktuell tid med brann før de kollapser, og tekniske forskrifter angir et minimumskrav til den aktuelle tiden.

Firesafe har i samarbeid med ulike produsenter utviklet og testet to enkle og effektive systemer for å oppgradere brannmotstanden til konstruksjoner av både stål og betong. Disse løsningene er testet og man kan oppnå en dobling av tiden i forhold til å motstå et reelt brannforløp.

Disse løsningene kan benyttes både i eksisterende byggverk, type garasjer, p-hus, parkeringsanlegg, kjellere etc., som i nye prosjekter. Det er relativt billige løsninger med i hovedsak rask montering.

Det ene systemet består i å påføre en brannhemmende maling, som ved varmepåvirkning ekspanderer (sveller opp) og danner et isolerende belegg for å beskytte enten stålkonstruksjonen eller armeringen i betongkonstruksjonen. Denne malingen er testet etter de nye europeiske standardene for alle type konstruksjoner, både av betong og stål.

Det andre systemet er å benytte en spesiell kvalitet av steinull. På stålkonstruksjoner sveises denne fast, mens til betongkonstruksjoner er det utviklet et spesielt lim som gjør det egnet til rask og enkel montering uten borring, samt at limet har særdeles gode branntekniske egenskaper.

Vil du vite mer om disse løsningene? Kontakt ditt nærmeste Firesafe kontor:

Kontakt oss