Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Vi bistår med kontroll av brannkonsept og av utførelse av branntekniske tiltak.

Uavhengig kontroll av prosjektering er i hovedsak knyttet til kontroll av den overordnede branntekniske strategi for prosjektet.

Myndighetene krever at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll av all prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. Dette er viktig for den totale brannsikkerheten. Vi hjelper deg med å oppfylle kravene. Vi kontrollerer brannkonsept og av brannteknisk utførelse.

Firesafe kan kontrollere brannsikringen i en byggesak der det kreves uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll av prosjektering er i hovedsak knyttet til kontroll av den overordnede branntekniske strategi for prosjektet. Dette er viktig for den totale brannsikkerheten, siden mange av de branntekniske feilene gjøres i nettopp denne fasen.

Vi bistår med kontroll av brannkonsept og av brannteknisk utførelse.