Brannteknisk risikovurdering

Brannkonsulenter peker på og diskuterer branntegninger

Brannteknisk risikovurdering

Vurdering av risikotilstand i forhold til personsikkerheten i et bygg

I en risikovurdering vurderer våre branntekniske rådgivere risikotilstand i forhold til personsikkerheten i bygningen i henhold til Forskrift om brannforebygging.

Internkontrollforskriften § 5, pkt. 6 krever at virksomheter kartlegger farer og problemer og på bakgrunn av denne vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Forskrift om brannforebygging (FOB) krever at brannsikkerheten blir tilfredsstillende dokumentert.

Risiko kan defineres som sannsynlighet x konsekvens. Det innebærer at man må gjøre en kvalitativ vurdering av disse to forholdene sett opp mot hverandre.