Montering av rømningsstige

Montering av rømningsstige

Firesafe utfører rask og effektiv montering av Brann/rømningsstiger med og uten ryggvern iht. til gjeldende lovverk for våre kunder innen bedrift, borettslag og privatboliger.

Krav til brann- / rømningsstige

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier generelt om rømning fra bygg i forbindelse med brann:

  • Det må “Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse” (§ 11-11. (1)). 

Videre står det at utgangen fra en branncelle kan være et rømningsvindu. For byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 gjelder dette opptil 5 meter fra underkant av vinduet til planert terreng. Her monteres det stige uten ryggvern. Montering over 5 meter og opp til 7,5 meter fra planert terreng krever ryggvern.

Eksempler på byggverk i risikoklassene:

  • Risikoklasse 1: Arbeidsbrakke, fryselager, parkeringshus med én etasje
  • Risikoklasse 2: Industri, kontor, lager
  • Risikoklasse 4: Bolig, fritidsbolig, studentbolig

Det vil si at en vanlig utfellbar brannstige kun er godkjent opptil 5 meter. Opptil 7,5 meter kreves ryggbøyle. Dersom avstanden er høyere enn 7,5 meter, skal rømning skje via utvendig trapp.