Brannbeskyttelse av betong i tunnel

Firesafe Tunnel tilbyr et bredt spekter av produkter innen brannsikring. Passiv og aktiv brannsikring og tilpassede løsninger for støv- og sotproblematikk i tekniske rom. 

Brannsikring i tøffe miljøer

Det er et stort behov for å tenke nytt når det kommer til å få gode løsninger for brannsikring av tunneler. Firesafe jobber både med aktiv og passiv brannsikring.

Visste du at betong smelter hvis temperaturen blir høy nok? Og at avskalling fra tak og vegger er kritisk? Firesafe Tunnel tilbyr et bredere spekter av produkter innen brannsikring. Den erfaringen vi har fra over 40 år med brannsikring, gjør at vi tør å tenke «utenfor boksen» også innen tunnelsikring. Og det er det stort behov for, da både eksisterende og nye tunneler i stor grad prosjekteres ut fra til dels gamle løsninger. 

For å beskytte konstruksjon i betong finnes det flere produkter på markedet, både plater og sprøyteløsninger og det er krav om 120 minutter brannmotstand.

Passiv beskyttelse – innebygd sikkerhet i materialvalgene

Aktiv beskyttelse – noe som trer i kraft når en brann evt oppstår

Branntetting

Det kan være de minste hullene som skaper de store brannene

God branntetting er avhengig av godt dokumenterte produkter og riktig utførelse.

Norge har strenge krav om at gjennomføringer som kabler, rør, ventilasjonsanlegg ikke skal svekke brannmotstanden. Det er mange hensyn å ta.

Det gjelder enten du skal bygge nytt eller oppgradere et eksisterende bygg eller tunnel. Firesafe har ferdige løsninger for branntetting i vegger, dekke og brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner.

Det viktigste er å ha oppdaterte branntekniske tegninger, da vet du hvor brannskillene er og hvilket krav det er til branntettingen.

Løsninger

  • Støpbare masser
  • Fugemasser
  • Brannmaling
  • Myke tettinger
  • Tilleggsløsninger
  • Midlertidig tetting

Se våre produkter