Kontroll av sprinkleranlegg

Firesafe tilbyr lovpålagte, årlige kontroller av sprinkleranlegg og 3. parts kontroller av nye sprinkleranlegg.

Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Firesafe har foretakssertifikat fra FG og er godkjent for kontroll av automatiske slokkesystemer. Våre kontrollører er kvalifisert og FG-godkjente.

Alle slokkeanlegg blir registrert i ESS (Elektronisk System for Sprinkleranlegg), og blir tilgjengelig for forsikringsbransjen og myndigheter. Vi utfører årskontroller over hele landet.

Firesafe har mange løpende avtaler med både offentlig og privat virksomhet om årlig kontroll av sprinkleranlegg.

Det finnes i hovedsak to typer sprinkleranlegget: Våtanlegg og tørranlegg.

Våtanlegg betegner anlegg der rørsystemet står fylt med vann under trykk.

Tørranlegg betegner system som først fylles med vann når sprinkler utløses. Tørrsystem har noe senere responstid og brukes i hovedsak når det er fare for frost.