Alle løsninger og tjenester innen slokkeanlegg

Firesafe leverer rådgivningstjenester, installasjon samt kontroll og service for alle typer slokkeanlegg for alle typer virksomheter. Vår erfaring omfatter integrering av tekniske systemer og ivaretakelse av de branntekniske kravene som gjelder for disse installasjonene.

Vi har kompetanse innen tradisjonelle sprinkleranlegg og andre typer alternative slokkesystemer, inkludert gasslokkeanlegg, skumslokkeanlegg, aerosolslokkeanlegg, robotiserte vannkanoner og vanntåkeanlegg.

Firesafe kan ivareta hele prosessen, fra skissestadiet til ferdig installasjon, samt kontroll og service i driftsfasen. Vår kompetanse dekker også pumpeanlegg, vanntanker og infrastruktur for å sikre slokkevann til brannvesenet og slokkeanleggene.

Våre arbeidsverktøy er blant annet Revit og AutoCAD. Vi er engasjert i prosjekter der det benyttes IFC-modeller i BIM-prosjektering.

Våre tjenester inkluderer:

 • Prosjektgjennomføring fra konsept til installasjon av slokkesystem
 • Tekniske løsningsvalg og beregninger
 • Anbudsdokumentasjon og evaluering av innkommende tilbud
 • Byggherreombud (oppfølging i byggefasen)
 • Tilstandskontroller og FG-kontroller (sprinklerkontroll) av anlegg
 • Dokumentasjon av eksisterende slokkeanlegg og utarbeidelse av servicerutiner
 • Sprinklertegninger
 • Sprinklerservice
 • Kontroll og service av alle typer slokkeanlegg
 • Opplæring og kursing innen slokkeanlegg
 • Generell rådgiverbistand innen slokkeanlegg

Vi garanterer riktig kompetanse og en helhetlig tilnærming til alle typer slokkeanlegg, fra rådgivning og prosjektering til installasjon, kontroll og dokumentasjon.

Vi står klare til å hjelpe dere!