Kontroll og service av frityrslokkeanlegg

Kjøkkenslokkeanlegg og krav til installasjon, kontroll og service

Forsikringsselskapene har krav til automatisk frityrslokkesystem iht. FG 1100-1:2015. Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd har satt et minimumskrav til alle kommersielle kjøkken som benytter olje eller fett, om å ha installert automatisk kjøkkenslokkeanlegg som skal dekke stekesone og ventilasjon.

Strenge krav

Det stilles strenge krav til sertifikatene på disse anlegg, og ettersynet av de. Det skal gjennomføres vedlikehold på anleggene hver 6.mnd. Dette er særdeles viktig da anleggene er installert i svært korroderende miljø, med mye fettansamlinger som øker brannfaren. Tidligere var det kun krav om automatisk slukkeanlegg dersom man hadde frityr som var større enn 8 liter, men etter revidering i
FG 1100-1 er det krav til automatisk kjøkkenslokkeanlegg i alle kjøkken som benytter olje eller fett under matlagning. Det er i tillegg krav til å supplere med en 6 liter håndslukker med minimum 75F.

Kjøkkenslokkeanlegg er ikke lovpålagt krav, men et krav fra hvert enkelt forsikringsselskap. Ta kontakt med din forsikringsrådgiver for informasjon over gjeldende krav til din forsikring.  Manglende kjøkkenslokkeanlegg kan resultere i avkortning i et evt. Forsikringsoppgjør.

Firesafe prosjekterer, monterer og utfører service/vedlikehold på alle typer automatiske kjøkkenslokkeanlegg.

Noen kaller det også frityrkoker, grill, kjøkkenslokker, frityrslokkeanlegg, frityrslukkeanlegg