Inertgass

Ved bruk av slokkegass i bygg elimineres kostnader med etterskader fra branntilløp

I flere tiår er Inertgassbaserte slukkeanlegg blitt benyttet for å sikre driftskritiske rom, der vann gjør like stor skade som brann.
Firesafe har valgt å se etter nye bruksområder for slokkegass, og har spennende prosjekter for å sikre hoteller og verneverdige bygg i hele Norge. Vi benytter også teknologien for å sikre de såkalte 1890-bygårdene i Oslo.

Inert kan være aktuelt der det å legge frem nok vann til bygningen vil ha uforholdsmessig høye kostnader, eller det det vil være svært komplisert å få til. Slokkegass-systemer vil i mange tilfeller også være rimeligere og mer effektive enn tradisjonelle byggtekniske tiltak, spesielt ved renovering, oppgradering og ved endring av byggets funksjon.

Ved bruk av slokkegass i bygg elimineres kostnader med etterskader fra branntilløp. Driftssikkerheten opprettholdes også, da man vet at nedetid har store direkte og indirekte kostnader samt kan ha en markedsmessig negativ langtidseffekt.

Inergen slokkeanlegg består av slukkegassen Inergen (IG541) samt distribusjonssystemet for denne. Inergen er utviklet og blir produsert av Fire-eater i Danmark, og er et konsept som er godkjent etter de strengeste tilgjengelige standarder. I henhold til NFPA 2001-2012 er Inergen den eneste godkjente slukkegassen for varig opphold av personer, det vil si at man ikke trenger å evakuere personell i forbindelse med utløsing av slukkegassen.