Inertgass

Teknisk rom med gassflasker til slokkeanlegg

Ved bruk av slokkegass i bygg elimineres kostnader med etterskader fra branntilløp.

I flere tiår er Inertgassbaserte slokkeanlegg blitt benyttet for å sikre driftskritiske rom, der vann kan utgjøre skade. Inertgass er et såkalt clean agent hvor det ikke vil være noe restprodukter etter slokkemidlet.

Ved bruk av slokkegass i bygg elimineres kostnader med etterskader fra branntilløp. Driftssikkerheten opprettholdes også, da man vet at nedetid har store direkte og indirekte kostnader samt kan ha en markedsmessig negativ langtidseffekt.

Slokkesystemet fungerer på den måten at luften i det aktuelle rommet erstattes med slokkegass og oksygenkonsentrasjonen i rommet reduseres til et nivå hvor brannen vil slokke.

Typiske systemer som leveres er Inergen (IG-541) og Argonite (IG55).

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!