Aerosol

Slokkeanlegg med aerosol redder liv og verdiert. Firesafe prosjekterer, installerer og vedlikeholder slokkeanlegg med aerosol.

Kontakt oss

Aerosol er et stoff som brukes i et automatisk slokkeanlegg. Anlegget sprayer ut små partikler, litt som en slokkespray. Slike anlegg med aerosol er laget spesielt for datarom, motorrom i båt, lagerrom for brennbare væsker og andre sårbare steder.

Vi har lang erfaring med aerosol-anlegg. Firesafe prosjekterer, installerer, utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av slokkeanlegg med aerosol.

Ta kontakt i dag om du trenger hjelp med aerosol-anlegg i ditt bygg.

Hva er aerosoler?

Aerosol er ørsmå fintforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. De kan være en form for støv eller fordampede partikler. Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn 10 nanometer til over 100 mikrometer.

Siden aerosol-partiklene er såpass små, blir luftmotstanden stor i forhold til vekten. Dermed holder aerosol-partiklene seg svevende i luft med en minimal fallhastighet.

Bruk av aerosol er ofte forbundet med spraybokser.

mann som slukker brann

Brannslokkesystemer med aerosol

I dag benyttes den kjemiske egenskapen til aerosol i brannslokkesystemer hvor de små partiklene brukes som slukkespray. Brannslokkeapparater og anlegg med aerosol har vist seg å være betydelig mer effektive enn konkurrerende brannslokkemidler.  De har lave vedlikeholdskostnader og lang levetid.

Bruksområder for aerosol

Brannslokkeapparater med aerosol har lav konsentrasjon av slukningsmiddel og egner seg derfor godt i lukkede rom. Aerosoler skader heller ikke elektronisk utstyr og krever ikke komplisert rengjøring etter bruk. Som nevnt holder aerosolen seg svevende i luft over lengre tid. Derfor er det enkelt å ventilere ut aerosol som svever i rommet.

Slokkeapparater med aerosol installeres ofte i datarom, motorrom på båt og lagerrom for brennbare væsker. Det finnes også bokser med aerosol som kan brukes i hjemmet. Dette kan være relevant for borettslag og sameier som et alternativ til brannslokkeapparater med pulver, skum eller gass.

datarom

Installasjon av slokkeanlegg med aerosol

Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg, slik at de til enhver tid skal være i orden ved et potensielt branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres oftest av leverandør i kombinasjon med gjeldende regelverk.

Vi har lang erfaring med dimensjonering og tilpasning av ulike typer automatiske slokkeanlegg, og kan hjelpe deg med å finne en løsning som ivaretar dine behov. Våre brannteknikere holder seg oppdatert på faget, og vil kunne tilpasse anlegget til ditt bygg.

Har du behov for et slokkesystem med aerosol? Ta kontakt med oss, så finner vi en passende løsning for din bedrift. Send en e-post eller fyll ut skjemaet til høyre.

Kontakt oss

Andre automatiske slokkeanlegg

Automatiske slokkeanlegg egner seg spesielt godt i data- og kontrollrom samt arkiver, telefonsentraler og bankhvelv. Dette er sårbare rom hvor god brannsikkerhet er helt avgjørende for bedriftens virksomhet. Anlegget er automatisk og kan stoppe branntilløp selv om ingen er til stede.

Vi tilbyr automatiske slokkeanlegg til alle bruksområder og til bedrifter av alle størrelser og typer. Firesafe hjelper deg med hvilket system som passer best til ditt behov. I tillegg til slokkeanlegg med aerosol, leverer Firesafe også flere andre anlegg:

  • Anlegg med inertgass
  • Sprinkleranlegg
  • Høytrykk slokkeanlegg med vanntåke
  • Kjøkkenslokkeanlegg

Anlegg med inertgass

Automatiske slokkeanlegg med inertgass blir også brukt i lignende miljøer som aerosol-anlegg. En inertgass er en gass som hindrer en kjemisk reaksjon. Når man bruker inertgass i slokkeanlegg, vil gassen hemme og stoppe brannen.

Intergass er mer kostnadseffektivt enn sprinkleranlegg fordi man slipper å bruke så mye vann. Eventuelle etterskader er også mindre enn når man bruker vann.

Hos Firesafe får du blant anlegg som bruker slokkegassen IG-541 (Inergen).  Denne gassen er ren og personsikker.

Sprinkleranlegg

Tradisjonelle sprinkleranlegg er effektive, rimelige og pålitelige. Hvis du sammenligner med slukkemidler som pulver og skum, er vann mer skånsomt. En annen viktig fordel er at anlegget ikke går tom for slukkemiddel.

Firesafe har god erfaring med prosjektering, installasjon og vedlikehold av sprinkleranlegg. Ta gjerne kontakt om du trenger nytt anlegg eller kontroll av eksisterende anlegg.

bygg med ventilasjon i stål

Høytrykk slokkeanlegg med vanntåke

Et høytrykk slokkeanlegg med vanntåke fungerer på nesten samme måte som et sprinkleranlegg, men har også fellestrekk med et aerosol-anlegg. Sprinkleranlegg har større dråper enn et vanntåke-anlegg. Med et høytrykk slokkeanlegg får man så små dråper at de danner en slags tåke.

Ettersom dråpene er så små, vil man bruke mindre vann med denne metoden. Dette er kostnadseffektivt både under og etter brann. Både vannforbruk og eventuelle etterskader blir mindre.

Kjøkkenslokkeanlegg

Et kjøkkenslokkeanlegg er som navnet tilsier laget for å slokke brann på kjøkken. Dette er gjerne restauranter, storkjøkken, kantiner og lignende. Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll av denne typen anlegg. Da er du godt rustet dersom en brann skulle bryte ut på kjøkkenet.

Vi har også slokkeanlegg til for eksmpel tandooriovner og røykovner. Ta kontakt for hjelp med slokkeanlegg til kjøkken.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!