Vanntåkeanlegg: Høytrykk slokkeanlegg med vanntåke

Vanntåkeanlegg: Høytrykk slokkeanlegg med vanntåke

Et vanntåkeanlegg kan redde liv og verdier. Vanntåke minner om et sprinkleranlegg, men har flere fordeler tradisjonelle sprinkleranlegg ikke har. Les mer om vanntåke her.

Kontakt oss

Et vanntåkeanlegg forstøver vanndråpene, og gjør dem til en tåke. Denne vanntåken finner veien til brannen, og slukker eller holder den i sjakk.

Firesafe prosjekterer, installerer og vedlikeholder vanntåkeanlegg. Vi erfaring med alle slags bygg over hele Norge.

Fordeler med vanntåkeanlegg

Vanntåkeanlegg har flere fordeler konvensjonelle sprinkleranlegg og andre slokkeanlegg ikke har:

 • Bruker mindre vann
 • Mindre vannskader ved brann
 • Mindre rør og diskret design
 • Enklere montering
 • Større dekningsareal per dyse

Bruker mindre vann

Ettersom et vanntåkeanlegg forstøver dråpene, har det et lavere vannforbruk enn et sprinkleranlegg. Dermed har det også lavere krav til vannforsyning.

Mindre vannskader ved brann

Mindre vann fører til mindre vannskader ved slokking. Dette betyr kortere driftsstans ved en brann.

Mindre rør og diskret design

Vanntåke krever altså ikke like mye vann som vanlige sprinkleranlegg. Siden anlegget krever mindre rør, trenger vi ikke gjøre like store endringer i bygget. Mindre rør betyr også et diskret anlegg i bygg der estetikken er viktig.

Enklere montering

Mindre rør fører til en enklere, raskere og mer kostnadseffektiv installasjon. Et slikt anlegg er spesielt egnet i bygninger hvor det er vanskelig å oppgradere vanntilførselen.

Større dekningsareal per dyse

Når et vanntåkeanlegg forstøver vanndråper, skapes en større overflate. Etter hvert gjør brannen vannet om til damp, noe som gjør at volumet øker rundt 1700 ganger. Derfor er slokkeanlegg med vanntåke mer effektive enn konvensjonell sprinkleranlegg.

Hvor passer slokkeanlegg med høytrykk vanntåke?

Vanntåkeanlegg kan installeres i alle slags bygg, men egner seg spesielt godt i:

 • Museer eller andre bygg hvor vannskader etter slokking kan føre til tap av store verdier.
 • Verneverdige bygninger hvor man ikke kan gjøre store endringer for å installere brannslokkeanlegg.
 • Bygg hvor estetikk har stor betydning, som hoteller, kontor og andre lignende bygninger.
 • Bygg uten tilgang på en betydelig mengde vann, som gamle bygårder og andre eldre bygg.
 • Bygg med spesielt stor brannfare.

brannslange

Ulike typer vanntåke: Høytrykk og lavtrykk

Det finnes ulike typer anlegg med vanntåke:

 • Høytrykk vanntåke
 • Lavtrykk vanntåke

Forskjellen går på hvilket trykk anlegget leverer. Høyere trykk fører enda mindre vanndråper. Dette senker vannforbruk og eventuell vannskader betydelig.

Slokkeanlegg med lavtrykk vanntåke leverer opptil 16 bar – helt ned til 5 bar. Slokkeanlegg med høytrykk vanntåke leverer gjerne 60 bar eller høyere – opptil 200 bar.

bygg

Slik fungerer et vanntåkeanlegg

Høytrykk vanntåke er som nevnt basert på mye av den samme teknologien som tradisjonelle sprinkler. Dette inkluderer dyser, rør og sentral. Målet er å spre vannet mest mulig effektivt, slik at det slukker eller kontrollerer brannen.

Til forskjell fra sprinkler forstøver dette systemet vanndråpene. Det er i tillegg mindre dimensjon på rør og sentralen er utstyrt med en høytrykkspumpe. Slik kan anlegget danne vanntåke. Dette gir flere fordeler sprinkler ikke har.

Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes dit det brenner. I tillegg kjøler tåken de varme røykgassene raskere ned. Små dråper tar nemlig raskere opp varmen enn store dråper fra sprinkler.

Når en dråpe får økt temperaturen til over 100 grader, går den over i gassform. Da utvider hver dråpe seg ca. 1700 ganger. Dette gjør at dråpen tar ut mye energi fra brannen som brannen ikke kan bruke til å videreutvikle seg. Der sprinkler i størst grad fjerner det brennbare materialet, fjerner vanntåken varmen og oksygen.

Teknologien egner seg også svært godt til å bli ettermontert i eldre bygninger. Dette er fordi høytrykk vanntåkeanlegg oftest kan knyttes til eksisterende ledningsnett. Man har også små rørdimensjoner. Dessuten har systemet en estetisk hensynsfull dyse. Denne dysen gir et mer diskret system enn konvensjonelle sprinkler.

Filmen nederst på denne siden viser hvordan et vanntåkeanlegg fungerer i praksis.

Kontakt oss

Firesafe

Firesafe hjelper dere med vanntåkeanlegg

Hos Firesafe har vi lang erfaring med vanntåke i alle slags bygg. Vi er en totalleverandør innen brannsikring, og kan hjelpe dere på alle stadier av et prosjekt:

 • Prosjektering
 • Installasjon
 • Vedlikehold

Prosjektering

Våre branningeniører kartlegger bygget og deres behov. Vi tilpasser oss dere og bygget, og vi gir våre anbefalinger og råd underveis. Kontakt oss gjerne tidlig i prosjektet.

Installasjon

Våre installatører har erfaring med alle slags bygninger. Vi sørger for en rask og effektiv installasjon som påvirker driften i minst mulig grad.

Vedlikehold

Vår serviceavdeling kommer gjerne innom hvis det ønsker kontroll av et eksisterende vanntåkeanlegg. Vi finner fort eventuelle feil og mangler, og kan i tillegg rette opp disse. Vi kommer gjerne på årlig kontroll hos dere.

Ønsker du høytrykk vanntåke i ditt bygg? Ta kontakt med Firesafe i dag.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!