Eier du et bygg, har du ansvar for at sprinkelanlegget i bygget er godkjent.

I mange bygg stilles det krav om sprinkleranlegg, og kan også finnes i noen leiligheter. Dette er fordi sprinkleranlegg er en svært viktig form for brannforebygging, og bidrar til slukking og hindring av brannspredning.

Har du et anlegg som må undersøkes eller som må byttes ut? Firesafe er en totalleverandør av brannsikringstjenester, og kan bistå med alt fra brannsikring til kurs. Ta kontakt for mer informasjon, eller les videre for å lære mer om våre tjenester og hvordan vi kan bistå deg.

Krav

I følge forskriften om brannforebygging er det byggeier som står ansvarlig for at sprinkleranlegget er godkjent. Ved kontroll og vedlikehold av anlegget, er det byggeier som står med hovedansvaret for å sørge for at dette blir gjennomført jevnlig. Det er satt strenge krav til kontroll av sprinkleranlegg, som kravet om at det skal gjennomføres en årlig kontroll.

Les mer om: “Brannvern

Årlig kontroll

Siden 1.juli 2012 ble det vedtatt at foretak som skal utføre kontroll av sprinkelanlegg må være sertifisert og FG-godkjent. Firesafe har både sertifisering og er FG-godkjent, og derfor kan du være sikker på at vi utfører jobben på en ordentlig måte. Vi registrerer også en kontrollrapport etter utført kontroll i databasen til ESS.  Det er flere punkter en kontrollør må sjekke, og her er noen av dem:

  • Vurdere hvor bra anlegget vil fungere ved en eventuell brann
  • Sjekke sprinklersentral og funksjonskontroll
  • Teste alarmer
  • Måle vannmengde

Slik fungerer det

Et sprinkleranlegg består av rør som bringer vann frem til sprinklerhoder, og disse er plassert rundt i rommet slik at de dekker mest mulig overflate. Derfor vil de kunne slukke en brann mer effektivt og nøyaktig. Et vanlig sprinklerhode dekker tre ganger tre meter gulvflate. Det er sprinklerampuller som bestemmer når vannet blir utløst. Denne typen plombering vil utløses mellom alt fra 57 til 141 grader celsius, men dette beror på hvilken glassampull som er brukt som plombering. Noen ganger benyttes fasadesprinkling for å unngå eventuell smittefare fra nærliggende bygninger.

Når det kommer til ulike typer sprinkleranlegg, er det i hovedsak tre. Disse er: våtanlegg, tørranlegg og glykolanlegg

Våtanlegg

Dette er det vanligste formen for anlegg. I våtanlegg er det alltid vann og trykk i rørene helt fram til sprinkelhodene. På denne måten vil vannet starte fra det øyeblikket plomberingen fjernes.

Forskjellen på tørranlegg og våtanlegg er at i tørranlegg er ikke rørene alltid fylt med vann. Fordelen med denne typen er at det kan benyttes i rom/bygninger der det er fare for frost, som blant annet i parkeringshus, kjølerom, loft etc. I stedet for at rørene konstant er fylt med vann er de fylt med trykkluft. Når plomberingen fjernes vil det først komme ut luft, og når trykket faller åpner sprinklerventilen opp og slipper inn vann. I løpet av 60 sekunder skal vannet nå gjennom rørene og fram til sprinklerhodet.

Glykolanlegg

Glykolanlegg minner om våtanlegg og kan være en erstatter til tørranlegg. Her er rørene fylt med frostvæske slik at de unngår å fryse dersom det blir frost. Denne typen er mer aktuell når det skal dekke mindre områder og man derfor ikke trenger så mange sprinklerhoder (maks 20). Glykolanlegg kan også brukes som endeanlegg på våtanlegg, da er det maks 100 dyser. Ved å benytte frostvæske er det viktig at den har et frysepunkt lavere enn minimumstemperaturen i det området. Væsken må også byttes ut etter noen år, og når det gjennomføres kontroll bør det også glykolnivået sjekkes for å unngå frostskader.

Les mer om hva du kan gjøre for å få bedre brannsikkerhet.

Har du behov for brannsikring? Ta kontakt med Firesafe i dag.