Brannvernleder

Anne med hjelm og synlighetsvest på byggeplass

Brannvernleder

Før hadde brannvernleder ansvar for å dokumentere tilstrekkelig forebyggende brannvernarbeid. Nå heter det Eiers representant brannvern. Firesafe hjelper deg med arbeidet.

Kontakt oss

Hva er en brannvernleder?

Byggets eier har ansvar for å dokumentere tilstrekkelig forsvarlig forebyggende brannvernarbeid. Før kalte man dette “brannvernleder”. Selv om lovverket ikke operer med dette begrepet lenger, betyr ikke det at brannvern er mindre viktig.

Godt brannvern krever tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter. Det kan være mye å forholde seg til. Firesafe hjelper deg som er ansvarlig for brannforebyggende tiltak.

Firesafe hjelper deg med brannvern

Hos oss får du hjelp av branntekniske rådgivere. Vi sikrer at all bruk samordnes slik at man forebygger brann. Med Firesafe blir dette arbeidet enkelt for både for eier og bruker av bygget.

Dette gjør vi:

 • Følger opp branntekniske og organisatoriske forhold for eier/bruker
 • Er med på tilsyn og følger opp eiers branntekniske forpliktelser mot myndigheter, brukere og leietakere
 • Gjennomfører lovpålagte øvelser og opplæring for eier/bruker

Brannvern i virksomheten

Vi ønsker å hjelpe deg med å følge opp bygget så det forvaltes i henhold til lovverket. Her samarbeider vi med eier og eiers representanter slik at eier alltid kan opprettholde sitt overordnede ansvar. Da er det viktig med gode rutiner for brannvern innad i virksomheten.

brannrådgiver

Vi hjelper blant annet til med:

 • Oppgradering av branndokumentasjon
 • Forslag til instrukser
 • Organisasjonsplan
 • Oversikt over bruk og leietakere
 • Opplæring og øvelser for brannvern
 • Bistand ved tilsyn

Kontakt oss

brannprosjektering

Derfor bør du velge Firesafe

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring. Vi har lang erfaring med ulike typer bygg og organisasjoner. Det er flere gode grunner til å velge Firesafe.

1. Du sparer tid og penger

Når du har én samarbeidspartner innen brannsikring, sparer du både tid og penger.

2. Du får enkel oversikt

Vår elektroniske brannbok gir enkelt oversikt over ukentlige, månedlige og årlige rutiner. Du forholder deg kun til én kontaktperson hos oss.

3. Du er i trygge hender

Hos oss får du god oppfølging av kompetente og profesjonelle medarbeidere. Alt vi gjør dokumenteres nøye.

nødbelysning

Lovverk om rollen som brannvernleder

I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002 sto det blant annet dette om rollen:

For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til” (§ 3-2).

Brannvernleder kunne enten være eieren selv eller en representant for eieren. Videre sto det at denne personen skulle delta under varslet tilsyn, ha nok kunnskap om lover og forskrifter, kjenne forholdene i bygget og i tillegg kjenne til brannvesenets innsatsmuligheter.

Dagens lovverk

Nå er denne forskriften erstattet av Forskrift om brannforebygging, som trådte i kraft i 2016. Her brukes ikke begrepet lenger. Allikevel er det fortsatt strenge regler.

Det står det blant annet at:

 • Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket” (§ 4).
 • En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann” (§ 9).

Med andre ord er det fortsatt like viktig med brannforebygging. Dette innebærer rutiner som gjør at man møter kravene, og rutiner som avdekker mangler. For eksempel er det viktig å jevnlig sjekke elektriske anlegg – her kan det lett oppstå brann. Dessuten må man ha rutiner for å kontrollere rutinene.

I tillegg er det viktig å gjennomføre kontroll og vedlikehold av utstyr som skal oppdage og begrense brann. For eksempel kan dette gjelde varselsystem som brannalarmer, begrensende tiltak som branndører eller slokkesystemer som sprinkleranlegg.

Dette kan selvsagt Firesafe hjelpe deg med.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!