Brannrådgiver

Anne med hjelm og synlighetsvest på byggeplass

Brannrådgiver

En brannrådgiver arbeider med bygnings- og brannsikkerhet ved å gjennomføre kontroller, branntekniske vurderinger og gi råd om brannsikring.

Kontakt oss

Dette gjør en brannrådgiver

En brannrådgiver eller branningeniør arbeider med brannteknisk prosjektering og rådgivning, utarbeidelse av sikkerhetsstrategi og design av løsninger. Som brannrådgiver arbeider man både ute på anlegg/nybyggsprosjekter og med eksisterende bygg. Tett dialog med eiendomsforvaltere og leietakere er også en viktig del av jobben.

Hos Firesafe leverer vi rådgivning, kartlegging, prosjektering og design av løsninger innen brannsikkerhet. Dette gjør at du som kunde bare får en bedrift å forholde deg til i det brannforebyggende arbeidet. Våre ansatte har tverrfaglig kompetanse og ulike erfaringsbakgrunner. Vi har samlet deres kunnskap og erfaring i Firesafe slik at vi kan sikre profesjonell og trygg brannsikring. For å finne den beste brannsikringen for både bygninger, materiell og mennesker, samarbeider vi tett med entreprenører og eiere/forvaltere.

Møt Petter Løkken

Petter Løkken arbeider som brannrådgiver hos Firesafe Consulting, og trives med en variert og viktig arbeidshverdag. Det er i møte med kundene og eventuelle leietakere at det brannforebyggende arbeidet skjer, mener Petter.

– Forebyggende arbeid basert på risikoreduserende tiltak, er ofte ting vi ikke kan løse alene inne på et kontor. Dette løses best ute på byggene i samarbeid med kunde og leietaker. Det er herlig når det fungerer, og det er ikke alltid det er så mye som skal til for å få orden på sakene.

Firesafe Consulting er en selvstendig enhet i Firesafe-konsernet. Tjenestene inkluderer brannteknisk rådgivning, brannvernledelse, tegning og andre tilknyttede områder. Petter er utdannet innen rørleggerfaget, og har jobbet 16 år i skoleetaten som vaktmester. Denne erfaringsbakgrunnen hjelper han daglig på befaringer. I Consulting har vi også også ansatte med erfaring fra byggebransjen, industri og kommunale tjenester.

kurs i brannvern

Kurs og fagseminarer

En brannrådgiver hos Firesafe bidrar også til å arrangere brannkurs og fagseminarer om forebygging av branner. Målet er å gi forvaltere av en bygning full oversikt over deres ansvarsområder ved forebyggende brannvern, oppgavefordeling ved brannsituasjon og gjeldende lover og forskrifter. I løpet av kurset går vi blant annet gjennom:

  • Brannårsaker og statistikk
  • Lover og forskrifter
  • Passiv og aktiv brannsikring
  • Risikokartlegging og ansvar
  • Øvelse og opplæring

Som eier og forvalter av et byggverk stilles det krav til at du skal sette deg inn i den til enhver tid oppdaterte brannforskriften. Våre kurs er utviklet slik at du er sikret den oppdaterte kompetansen det stilles krav til å ha. Vi tilbyr også studieoppgaver til studenter som utdanner seg til å bli brannrådgiver i Norge og Sverige.

brannprosjektering

Faser i brannsikring

Med brannsikring mener vi alt fra å skilte til nærmeste rømningsvei til beskyttelse av bærende konstruksjoner. I begrepet inngår også å ha påkrevd utstyr på plass, som brannslukningsapparat, varslingssystemer og branntekniske installasjoner samt kursing i brannvern for de ansatte. En brannrådgiver i Firesafe kan assistere deg med brannsikring i alle faser:

  • Prosjektering og nybygg
  • Eiendom/forvaltning
  • Borettslag/sameie
  • Kurs

Kontakt oss

brannrådgiver

Firesafe tilbyr totalavtaler som gir virksomheter forutsigbarhet. Vi kartlegger og skreddersyr avtaler som sikrer alt innenfor brannvern, sikkerhet og brannforebygging. I tillegg tilbyr vi produkter og assistanse som dekker alle behov virksomheten har.

Å ivareta brannsikkerhet krever god kunnskap. En brannrådgiver må ha kunnskap om prosessene som styrer en brann, og evne til å vurdere omfanget av brannen og skadene. Sentrale temaer for en brannrådgiver er brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikovurdering av brann.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!