Brannvern

Anne med hjelm og synlighetsvest på byggeplass

Brannvern

Firesafe er din totalleverandør av brannvern. Vi har god kunnskap om brannvernlovgivningen og hva som kreves av deg i brannvernrollen.

Kontakt oss

Brannvern er viktig for å sikre liv og eiendom. Det handler om å gjøre tiltak for å unngå at brann oppstår, og tiltak som gjør konsekvensene av en eventuell brann mindre.

La Firesafe hjelpe dere

Hos Firesafe har vi 40 års erfaring med brannvern og brannsikkerhet.

Vi kan blant annet hjelpe dere med:

 • Prosjektering av brannsikkerhet i bygget
 • Montering av slokkeanlegg, brannalarm og andre branntekniske installasjoner
 • Vedlikehold og service
 • Rutiner for systematisk brannvernarbeid

Er du eier eller bruker av et bygg og trenger hjelp med brannvern? Da bør du kontakte Firesafe. Vi hjelper dere med alt innen brannsikring.

Les videre for mer informasjon om brannvern i bedrifter, bygg og boligsameier.

Brannvern: Hvem har ansvaret?

Brannvern er regulert av lover og forskrifter. I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg som har det overordnede ansvaret for brannsikkerhet i Norge. Utover dette er det kommunene og brannvesenet som har ansvar for beredskap samt forebyggende arbeid rettet mot eiere og brukere av bygninger.

Eier er ansvarlig

Det endelige ansvaret for brannvernet ligger hos byggeier og bruker av bygget. Eier skal dokumentere at det er gjort tilstrekkelig forsvarlig forebyggende arbeid med brannvern. Før ble denne funksjonen kalt “brannvernleder”. Også brukere har et lovpålagt ansvar for å sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende.

Brannvern i bedrifter og virksomheter

Firesafe hjelper byggeier og brukere med brannvern. Vi er alltid oppdatert på gjeldende lover og regler og sjekker at bygget følger disse. Våre ansatte samarbeider med eier og eiers representanter for å etablere gode rutiner for brannvern i virksomheten.

Vi hjelper blant annet til med:

 • Oppgradering av branndokumentasjon
 • Forslag til instrukser
 • Organisasjonsplan
 • Oversikt over bruk og leietakere
 • Opplæring og øvelser for brannvern
 • Hjelp ved tilsyn fra brannvesenet

Kontakt oss

Branndokumentasjon

Dokumentasjon sikrer riktig fokus på ditt brannvern. Elektronisk branndokumentasjon (elektronisk brannbok) gir deg bedre oversikt og kontroll, og forenkler brannvernansvarliges hverdag. Eier kan velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører og slik gjøre drift og vedlikehold av boligens brannvern enklere.

Les mer om kontroller du kan gjøre hjemme.

brannprosjektering

Vi hjelper deg med branndokumentasjonen

Firesafe hjelper deg med å utarbeide branndokumentasjon som leveres i både papir og i digital versjon. Innholdet avhenger av bygget, men skal inneholde følgende:

 • Generelle opplysninger
 • Bygnings- og branntekniske hoveddata, som branntekniske tegninger og oversikt over tekniske brannverntiltak
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet
 • Øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Forutsetninger for begrensninger til bygget
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi/prosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

Les mer om elektronisk brannbok

Slik hjelper Firesafe deg med brannvern og brannsikring

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring, og vi kan hjelpe deg med brannvernet i bygget. Vi har lang erfaring med alle slags næringsbygg, bygårder, borettslag og boligsameier.

brannrådgiver

Totalleverandør

Siden vi er totalleverandør, kan vi hjelpe før, under og etter bygging. Derfor er det lurt å kontakte Firesafe uansett om dere skal bygge nytt, bygge om eller bare trenger hjelp med brannvern innad i organisasjonen.

Vi bistår med:

 • Prosjektering
 • Montering
 • Vedlikehold
 • Systematisk brannvernarbeid

Prosjektering

Våre brannrådgivere hjelper til med prosjektering av brannsikkerhet i bygget. Ta gjerne kontakt før dere begynner med bygging eller ombygging.

Montering

Firesafe monterer slokkeanlegg, brannalarm og andre branntekniske installasjoner i bygget.

Vedlikehold

Våre teknikere utfører gjerne årlig kontroll eller service ved behov. Hos oss får du alt på samme sted.

Systematisk brannvernarbeid

Firesafe hjelper dere å etablere gode rutiner for systematisk brannvernarbeid.

brannslange

Brannvern i hjemmet

Som boligeier står du ansvarlig for forsvarlig vern av hjemmet. Du kan gjøre mye for å redusere brannrisikoen bare ved å sørge for jevnlige rutiner og egenkontroll i hjemmet. Her er en sjekkliste som er nyttig å følge:

Daglig

 • Sørg for at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at annet elektrisk utstyr og belysning som ikke trenger å stå på er slått av.
 • Sørg for at ovner, transformatorer og ladere ikke er tildekket.
 • Slukk alle levende lys.

Månedlig

 • Test alle røykvarslere.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og i stand.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår

 • Gjennomfør brannøvelse med hele familien.
 • Sjekk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Årlig

 • Bytt batteriene i røykvarsleren.
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 • Test røykvarslerne med røyk.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen din.
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år

 • Erstatt røykvarslerne med nye.
 • Få utført service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.

Hva slags utstyr er viktig?

Firesafe hjelper dere å velge utstyr som passer byggets størrelse og bruksområde. Det er spesielt viktig med utstyr som:

 • Oppdager og varsler om brann
 • Slukker og kontrollerer brann

Røykvarsler: oppdager og varsler om brann

Røykvarslere er de viktigste livredderne ved en brann, og er en av de viktigste elementene ved brannsikkerhet. Det er viktig å velge riktig røykvarsler. Det anbefales å plassere disse røykvarslerne på de mest gunstige stedene. Helst skal disse være plassert høyt oppe og minst en i hver etasje.

Slik blir en eventuell brann fanget opp på raskest mulig måte, slik at den kan slukkes før det er for sent. Brannalarmer og varslere kan være koblet til slokkeanlegg.

brannslukker

Slokkeanlegg og brannslukkere: Slukker og kontrollerer brann

Automatiske slokkeanlegg kan slokke brannen eller holde den i sjakk til brannvesenet kommer. Det er viktig at anlegget er dimensjonert for bygget. Store bygg trenger mer vann – her er det viktig at vannforsyningen er god nok.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag

Ønsker du mer informasjon om brannvern? Ta kontakt med oss i Firesafe på support@firesafe.no for videre veiledning, eller klikk under for å finne kontaktinformasjon til våre avdelinger.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!