Branntilsyn – hjelp etter tilsyn fra brannvesenet

Brannrådgiver bøyd over bord med branntegninger

Branntilsyn – hjelp etter tilsyn fra brannvesenet

Brannvesenet gjennomfører branntilsyn for å sikre at bygg beskyttes mot brann. Hos Firesafe får du hjelp etter tilsyn fra brannvesenet.

Kontakt oss

Ved branntilsyn sjekker brannvesenet at bygget er sikret i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Firesafe kan bistå eier eller eiers representant ved branntilsyn. Vi hjelper deg å rette opp eventuelle avvik.

Hvis du velger Firesafe

  • Sparer du tid og penger fordi du har én samarbeidspartner innen brannsikring
  • Får du enkel oversikt gjennom vår elektroniske brannbok
  • Møtes du av kompetente medarbeidere som gir deg god oppfølging hele veien

Branntilsyn

I Brann- og eksplosjonsvernloven står det at kommunen skal gjennomføre tilsyn av “særskilte brannobjekter”. Dette er bygg hvor “hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier”. Her kan det være snakk om alt fra nye og gamle bygårder og bygg, til områder, virksomheter og tunneler.

Eier er ansvarlig for at bygget er brannsikret. Altså må eier kunne dokumentere at tilstrekkelig brannforebyggende tiltak er på plass. Kommunen er ansvarlig for å sjekke at eieren følger dette ansvaret.

brannrådgiver

Slik foregår branntilsyn

Det er brannvesenets forebyggende avdeling som utfører tilsynet. Her ser man på “alle forhold av betydning for brannsikkerheten”. Dette gjelder selve bygningen, det tekniske, utstyret og organiseringen.

Under tilsynet må byggets eier legge frem dokumentasjon på brannsikkerheten. Dette innebærer at eier må kunne vise til hvilke branntekniske tiltak som er installert, og dokumentere at de fungerer som de skal. Disse må også være kontrollert og vedlikeholdt.

Vanligvis blir det også gjennomført stikkprøver av byggverket. Det vil normalt også bli gjort kontroller for å sjekke at brannvernarbeidet er organisert slik at det bidrar til å forebygge brann. Du kan lese mer om eiers ansvar i Forskrift om brannforebygging.

Hjelp etter tilsyn fra brannvesenet

Resultatet av et tilsyn fra brannvesenet er en tilsynsrapport. Forskrift om brannforebygging og andre forskrifter under Brann- og eksplosjonsvernloven stiller krav til brannsikkerheten. Hvis det er blitt oppdaget avvik på kravene, vil disse synes i tilsynsrapporten. Feil og avvik må rettes opp.

kurs og opplæring med Firesafe

Dette betyr begrepene som brukes i rapporten:

  • Avvik: Overtredelse av krav fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og Forskrift om brannforebygging.
  • Anmerkning: Ikke avvik, men allikevel viktig å påpeke med tanke på helse, miljø og sikkerhet.
  • Kommentar: Her får man en utfyllende beskrivelse av de to over.

Hva må du gjøre etter tilsyn?

Dersom det er oppdaget avvik, må disse rettes opp. Etter tilsyn må eier forklare brannvesenet hvordan eventuelle avvik lukkes, og når dette vil skje. Normalt skal denne tilbakemeldingen skje innen fire uker. Ved eventuelle forsinkelser må brannvesenet varsles.

Hvis eier ikke gir brannvesenet denne informasjonen, kan eier få et pålegg om retting av avvik. Da vil brannvesenet selv sette frister for når avvik må være rettet opp i.

Firesafe

Hjelp etter tilsyn fra brannvesenet hos Firesafe

Vi har lang erfaring med tilsyn, og bistår gjerne eier, virksomhet eller bruker. Firesafe hjelper til med å rette opp avvik. Dersom du som eier ikke kan dokumentere brannsikkerheten, kan vi lage en brannteknisk tilstandsrapport for dere. Ta kontakt med oss ved tilsyn fra brannvesenet.

Firesafe er din totalleverandør innen brannsikring. Vi ser frem til å hjelpe deg.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!