Brannforskrifter

Møtevirksomhet på kontoret

Brannforskrifter

Brannforskrifter skal “bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier” Ref. Forskrift om brannforebygging. Målet med brannforskrifter er å sørge for optimal brannsikkerhet. De er på alle mulige måter livsviktige, nødvendige, og lovpålagte å følge.

Kontakt oss

Forskriftens generelle virkeområde

Brannforskrifter plikter blant annet til at enhver som utfører aktiviteter som kan føre til brann skal vise aktsomhet. Det er ulovlig å utføre handlinger eller behandle brannfarlige gjenstander på en slik måte at det kan føre til brann.

Forskriftene gjelder brannsikkerhet i bygg:

Eieren av et byggverk skal ha kunnskap og kjenne til kravene som gjelder brannsikkerhet for byggverket. Brannforskrifter krever at eiere også skal ha informasjon om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

I tidsrommet 15. april – 16. september er det for eksempel forbudt å kjøre opp ild i områder rundt skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette kan bli strengere iverksatt ved spesielle tilfeller.

Brannforskriftene sørger for at brannforebygging blir gjennomført etter beste evne. Å prioritere brannsikkerhet vil være med på å forebygge potensielle branner. Lover er til for å forebygge risikofylte handlinger og situasjoner fra og skje. Slik minsker vi antall branner som kunne ha blitt stoppet.

Her er noen punkter om de generelle virkeområdene til brannforskriftene:

Forskrifter gjelder og plikter for:

 1. Enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet
 2. Eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann
 3. Kommunene til å forebygge brann
 4. De som omsetter bærbart brannslokkeutstyr

Kilde og videre lesing: “DSB – brannforskrifter”

brannprosjektering

Aktivitet med brann er regulert av brannforskrifter av følgende grunner:

 • Mange branner kunne vært unngått hvis det hadde vært større aktsomhet samt iverksetting av tiltak for å redusere risikoen for brann
 • Værforhold kan gjøre omgivelser mer utsatt for brann
 • Uforsiktighet med åpen ild, eller brannfarlige gjenstander kan medføre til straffansvar og erstatningsansvar

I bunn og grunn er formålet at flere skal være aktsomme, slik at færre ulykker relatert til brann skal skje.

Brannsikkerhet – Firesafe

Firesafe hjelper kundene våre med å brannsikre bolig og bygg tilstrekkelig. Som eier av bolig, bygg eller fritidsanlegg har du et overordnet ansvar når det gjelder brannsikring. Du kan også være lovpålagt i henhold til brannforskrifter. Har du spørsmål eller behøver mer informasjon rundt brannsikkerhet, kan vi i Firesafe hjelpe deg med. Vi tilbyr kurs og totalløsninger for brannsikkerhet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om brannsikring, brannvern, brannkurs eller annet.

Videre skal vi ta deg gjennom ulike brannsikringstiltak du selv kan gjøre.

Firesafe

Røykvarsler

En av de aller viktigste elementene innenfor brannsikkerhet er en røykvarsler. En eier av en bolig, bygg eller fritidsanlegg skal etter brannforskriftene sørge for at byggverket har enten et brannalarmanlegg eller tilstrekkelig med røykvarslere. Det skal være minst én detektor i hver etasje.

I mange tilfeller vil dette være den viktigste varsleren ved brann, da den legger merke til røykutviklingen først. Med tidlig varsling øker du sannsynligheten for mindre skader på både mennesker og eiendeler. Derfor er det viktig at du velger en som reagerer raskt og at den plasseres på riktig sted. Vi anbefaler ofte de som er optiske istedenfor de som er ioniske. Disse er sammenkoblet, og derfor vil alle alarmene gå av umiddelbart etter at en oppdager røyk. Det anbefales også at enhver røykvarsler settes inn på rommets høyeste punkt, der taket er flatt. Hvis du har skråtak, må røykvarsleren plasseres rundt en meter fra mønet.

Brannslokkeapparat

Krever at enhver bolig, bygg eller et fritidsanlegg skal være utstyrt med minst ett av følgende brannslokkingsapparat:

 • Brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vann.
 • Pulverapparat på minst 6kg med ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
 • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A
 • Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Både alarmer og slokkeapparat skal kontrolleres jevnlig for å sørge for at de fungerer som de skal. På denne måten vil du minske risikoen for store brannfarer.

brannslukker

Varme arbeider kurs hos Firesafe

De som har jobb i yrker der det kan forekomme branner, har et ekstra stort ansvar i henhold til brannsikkerhet og det å følge brannforskrifter. Hvert år oppstår det branner i forbindelse med varme arbeider. Derfor har Firesafe kurs som skal bistå med å forebygge branner forårsaket gjennom varme arbeider.

I varme arbeider ligger det et felles ansvar på oppdragsgiver, arbeidsgiver og arbeidstaker. Med godt samarbeid, kan de sammen forebygge skader og potensielle branner. Et varme arbeider kurs vil bidra til å gi arbeideren tilstrekkelig med kompetanse innen brann og sikkerhet.

Varme arbeider omfatter bruken av ild, varmluft, oppvarming og sveise- og skjære-, logge eller slipeutstyr på arbeidsplassen. Alle disse områdene er svært risikofylte både for arbeideren som utfører de, men også de rundt.

Ved å gjennomføre et kurs hos Firesafe kan du trygt jobbe med varme arbeider. Vi gjennomfører kurs for håndverkere og personer som driver med utførelse av installasjons-, monterings-, og vedlikeholdsarbeid, og dette ved hjelp av sveising, skjæring og sliping.

Vi gir våre kursdeltakere tilstrekkelig med kunnskap for at de skal kunne utføre jobben på en forsvarlig måte.

Kursets innhold:

 • Ansvar, lover og forskrifter
 • Teori og risiko
 • Forebyggende tiltak
 • Sikkerhetsregler
 • Praktiske slokkeøvelser
 • Avsluttende prøve

Kontakt oss for informasjon om kurset.

Kontakt oss

Om Firesafe

Har du spørsmål angående brannforskrifter eller har du behov for bistand i brannsikring?

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring. Vi er detaljerte, forsvarlige og kompetente medarbeidere som jobber for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi tilbyr rådgivning, kontroll, salg av produkter og ivaretakelse av alle behov som en oppdragsgiver skal ha. Vi jobber i dag som et av de ledende brannsikringselskapene i Norden.

Våre verdier er det vi jobber hardest med å ivareta. Ved å ha ansatte som er engasjerte, profesjonelle og kompetente, sørger vi for et arbeidsliv som er gunstig for oss som firma, med kunden i fokus.

Ta kontakt i dag for våre tjenester. Vi ønsker å hjelpe deg med å gjøre din fremtid mer brannsikker.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!