Slokkeanlegg kjøkken

Hva er viktig å vite om brannsikring av kjøkkenslokkeanlegg

Et bygg med krav til slokkeanlegg i henhold til byggeforskrift, skal ha et egnet slukkesystem for ulike virksomheter. Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i kombinasjon med eksempelvis et gassanlegg for utsatte elektrotekniske rom eller et slokkeanlegg for særskilt beskyttelse av frityr, koke- og stekeinnretninger hvor sprinkleranlegg ikke er egnet.

Det er i dag et krav til automatisk frityrslokkeanlegg og 6 liter håndslukker med minimum 75F, i de kommersielle kjøkken som har installert frityrkoker, uansett størrelse. Tidligere utløstes det kun krav dersom frityrkoker inneholdt 8 liter eller mer. Dette er et krav stilt av Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd ref. FG 1100:1

Det er også et krav til ettersyn og kontroll av anlegget, det må utføres hver 6.mnd. Vi tilbyr servicekontrakter. Firesafe bruker kvalitetsprodukter på nymontering, kontroll og ettersyn av anlegg.

Vi hjelper til med:

  • Frityrslokkeanlegg
  • Kjøkkenslokkeanlegg
  • Slokkeanlegg
  • Kjøkken