Evakueringsøvelse / Instruktørledet

Påmelding: Evakueringsøvelse / InstruktørledetSted og tid

Hvor skal kurset avholdes? (adresse)
Har dere en ønsket dato? (ønsket dato, uke eller måned)
Kontaktperson navn
Kontaktperson tlf
Kontaktperson mail


Faktura- og bestillerinformasjon

Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
Faktura merkes med
Kommentar
Organisasjonsnummer
For å ivareta registreringen din trenger vi ditt samtykke for å lagre og behandle personopplysninger.

Hvorfor evakueringsøvelse fra Firesafe

Firesafe tilbyr landsdekkende evakueringsøvelser tilpasset alle typer bygg og virksomheter. Vi skiller oss ut ved også å kunne kombinere evakueringsøvelser med brannvern- og førstehjelpskurs på samme dag, noe som gir en helhetlig sikkerhetsopplæring tilpasset din virksomhets behov.

Gjennomføring:

Våre erfarne instruktører gjennomfører øvelsene med fokus på praktisk trening, sikkerhet og effektivitet, tilpasset byggets spesifikke forhold og virksomhetens rutiner.

Pris:

Fra kr 10.900,- pr. øvelse

Flere måter å gjennomføre på:

En evakueringsøvelse kan inneholde diverse scenario, som f.eks med- eller uten røyk, eller en simulering av en brann i et bestemt rom e.l.

Vi kartlegger behovet deres, og gjennomfører deretter.

Varighet:

Evakueringsøvelser varer typisk mellom 60 til 120 minutter, avhengig av byggets størrelse og kompleksitet.

Rapportering:

Etter hver gjennomførte øvelse utarbeider Firesafe en detaljert rapport som inkluderer en evaluering av øvelsen, identifiserte svakheter og forbedringspunkter, samt anbefalinger for videre tiltak for å forbedre sikkerheten.

Fordeler med evakueringsøvelse fra Firesafe:

  • Landsdekkende: tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet over hele landet.
  • Tilpassede velser: tilpasser øvelsene til spesifikke behov for ulike typer bygg.
  • Helhetlig sikkerhetsopplæring: mulighet for å kombinere med andre sikkerhetskurs.
  • Erfarne instruktører: våre instruktører har omfattende kunnskap og erfaring med brannsikkerhet.
  • Praktisk og teoretisk opplæring: vi gjennomgår relevant teori for ditt bygg, og fokuserer på praktisk øvelse.
  • Detaljert rapportering: gir verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av sikkerhetstiltak.

Ved å velge Firesafe for din evakueringsøvelse, investerer du i sikkerheten til dine ansatte og sikrer at din virksomhet oppfyller alle juridiske krav til brannsikkerhet og evakueringstrening.