Grunnleggende Brannvern / Instruktørledet

Påmelding: Grunnleggende Brannvern / InstruktørledetSted og tid

Hvor skal kurset avholdes? (adresse)
Har dere en ønsket dato? (ønsket dato, uke eller måned)
Kontaktperson navn
Kontaktperson telefon
Kontaktperson e-post


Faktura- og bestillerinformasjon

Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
Faktura merkes med
Kommentar
Organisasjonsnummer
For å ivareta registreringen din trenger vi ditt samtykke for å lagre og behandle personopplysninger.

Instruktørledet kurs i Grunnleggende Brannvern

Hvorfor instruktørledet kurs?

Instruktørledet brannvernopplæring gir en mulighet til å engasjere direkte med en ekspert, som kan gi dyptgående forklaringer, svare på spesifikke spørsmål, og tilpasse læringsopplevelsen til de spesifikke behovene for din arbeidsplass. Her fremmes interaktivitet, dialog og praktisk læring, som er essensielt for effektivt å forstå og anvende brannsikkerhetsprinsipper. Vår instruktørledede kurs er praktisk rettet, med fokus på bedriftspesifikke tema.

Innhold i kurset:

Kurset dekker en omfattende rekke emner, og er ofte delt opp slik:

 • Introduksjon til brannvern: en grunnleggende oversikt for å sette scenen.
 • Utfordringer og problemer på din arbeidsplass.
 • Lovverk: forstå de juridiske kravene og hvordan de påvirker deg og din arbeidsplass.
 • Konsekvenser: innsikt i de potensielle konsekvensene av brann.
 • Brannteori: grunnleggende om brannens natur og adferd.
 • Årsaker til brann: identifiser vanlige årsaker til brann for å bedre forebygge dem.
 • Forebyggende arbeid: strategier og tiltak for å forebygge brann.
 • Branntekniske installasjoner: kunnskap om ulike systemer og hvordan de fungerer.
 • Hvordan opptre ved brann: praktiske råd for effektiv evakuering og håndtering.
 • Spørsmål og svar

Gjennomføring:

Instruktørledet kurs gjennomføres direkte på kundens arbeidsplass, hvor instruktøren bruker en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, og praktiske demonstrasjoner. Dette gjør det mulig å integrere bedriftsspesifikke scenarier og risikoer i opplæringen, samt gi praktisk trening med det utstyret som faktisk finnes på stedet.

Pris:

Fra kr 15.800 pr. øvelse

Varighet:

Du velger selv hva du ønsker, men et instruktørledet kurs ser gjerne slik ut:

1 time teori

1-2 timer praktisk slokketrening

30 min evaluering

Rapportering:

Etter kursets fullføring vil det bli utarbeidet en detaljert rapport som inkluderer deltakernes prestasjoner, eventuelle identifiserte risikoer eller svakheter i brannsikkerheten, og anbefalinger for forbedringer. Dette sikrer at bedriften ikke bare er i samsvar med juridiske krav, men også får verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av brannsikkerheten.

Fordeler med instruktørledet kurs:

 • Tilpasset og relevant Innhold: direkte tilpasning av kurset til bedriftens spesifikke behov og risikoer.
 • Interaktiv læring: økt engasjement og bedre forståelse gjennom direkte dialog og praktisk trening.
 • Fleksibilitet i planlegging: mulighet for å tilpasse tidspunkt for kursgjennomføringen, for å passe inn i bedriftens timeplan.
 • Umiddelbar tilbakemelding og veiledning: instruktøren gir direkte tilbakemelding og korrigeringer underveis i kurset.
 • Teambuilding: styrker lagånd og sikkerhetskultur ved å lære og øve sammen.
 • Praktisk trening på stedet: bruk av faktisk utstyr og gjennomgang av reelle scenarioer forbedrer beredskapen.

Kombinér med andre kurs:

Våre instruktører kombinerer gjerne brannvernkurs med førstehjelp og evakueringsøvelse

Dokumentasjon:

Oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, samtidig som det gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene.

Ved å velge et instruktørledet brannvernkurs, investerer bedriften i en dyptgående og engasjerende læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men også bidrar til en tryggere og mer informert arbeidsplass.