Grunnleggende Førstehjelp / Instruktørledet

Påmelding: Grunnleggende Førstehjelp / InstruktørledetSted og tid

Hvor skal kurset avholdes? (adresse)
Har dere en ønsket dato? (ønsket dato, uke eller måned)
Kontaktperson navn
Kontaktperson telefon
Kontaktperson e-post


Faktura- og bestillerinformasjon

Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
Faktura merkes med
Kommentar
Organisasjonsnummer
For å ivareta registreringen din trenger vi ditt samtykke for å lagre og behandle personopplysninger.

Instruktørledet kurs i Grunnleggende Førstehjelp

Hvorfor instruktørledet kurs i førstehjelp?

Instruktørledet førstehjelpsopplæring gir en mulighet til å interagere direkte med en ekspert i førstehjelp, som kan gi dyptgående forklaringer, svare på spesifikke spørsmål, og tilpasse læringsopplevelsen til de spesifikke behovene på din arbeidsplass. Dette formatet fremmer aktiv deltagelse, dialog og praktisk læring, noe som er avgjørende for å forstå og anvende livreddende ferdigheter effektivt. Våre instruktørledede kurs er interaktive og fokuserer på praktiske ferdigheter tilpasset din virksomhets unike situasjon.

Innhold i førstehjelpskurset:

Kurset dekker et bredt spekter av førstehjelpsemner:

 • Introduksjon til førstehjelp: en grunnleggende gjennomgang for å etablere forståelsen av førstehjelpens betydning.
 • Utfordringer og problemer på din arbeidsplass – førstehjelpsutfordringer du kan møte på i ditt arbeidsmiljø.
 • Lovgivning og retningslinjer: Forståelse av gjeldende førstehjelpsregler og hvordan de påvirker din arbeidsplass.
 • Gjenkjennelse av nødsituasjoner: Innsikt i hvordan man raskt identifiserer og reagerer på akutte medisinske situasjoner.
 • Førstehjelpsteknikker: grunnleggende kunnskap og praktisk trening i førstehjelpsteknikker.
 • Hjerte- og Lungeredning (HLR): trinnvis instruksjon i hvordan utføre HLR.
 • Praktisk bruk av Hjertestarter (AED): veiledning i bruk av AED-enheter.
 • Håndtering av spesifikke medisinske nødsituasjoner: råd og praksis for håndtering av vanlige medisinske nødsituasjoner.
 • Spørsmål og svar: en åpen sesjon for å adressere deltakernes spørsmål og bekymringer.

Gjennomføring:

Instruktørledet kurs avholdes på kundens lokasjon, ledet av en erfaren instruktør i kombinasjon med praktiske øvelser. Vi vektlegger praktisk øvelse og repetisjon. Dette tillater integrering av scenarier som er relevante for din arbeidsplass, samt gir hands-on erfaring med eventuelt utstyr tilgjengelig på stedet.

Pris:

Fra 12.900 pr. kurs

Varighet:

Typisk varighet er som følger, men kan tilpasses etter behov:

1 time teori

1-2 timer praktisk førstehjelpstrening

30 minutter for evaluering og oppsummering

Rapportering:

Etter fullført kurs utarbeides en detaljert rapport som inkluderer deltakernes prestasjoner, identifiserte førstehjelpsutfordringer, og forbedringsanbefalinger, for å sikre at opplæringen ikke bare møter juridiske krav, men også gir verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring av førstehjelpsberedskapen.

Fordeler med instruktørledet førstehjelpskurs:

 • Tilpasset og relevant Innhold: direkte tilpasning av kurset til bedriftens spesifikke førstehjelpsbehov og risikoer.
 • Interaktiv læring: økt engasjement og bedre forståelse gjennom direkte dialog og praktisk trening i førstehjelp.
 • Fleksibilitet i planlegging: mulighet for å tilpasse tidspunkt for kursgjennomføringen, for å passe inn i bedriftens timeplan.
 • Umiddelbar tilbakemelding og veiledning: instruktøren gir direkte tilbakemelding og korrigeringer underveis i kurset, noe som sikrer at alle forstår og kan anvende førstehjelpsteknikker korrekt.
 • Teambuilding: fremmer samhold og oppbygger en sterk førstehjelpskultur ved å lære og øve sammen.
 • Praktisk trening på stedet: hands-on erfaring med faktisk førstehjelpsutstyr og gjennomgang av realistiske scenarioer forbedrer beredskapen og reaksjonsevnen.

Kombinér med andre kurs:

Våre instruktører tilbyr ofte en kombinasjon av førstehjelpskurs med andre relevante sikkerhetskurs, slik som brannvernopplæring, eller tilpassede evakueringsøvelser, for å gi en helhetlig sikkerhetsopplæring.

Dokumentasjon:

Et instruktørledet førstehjelpskurs oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, og gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene, noe som er avgjørende for kvalitetssikring og etterlevelse av sikkerhetsforskrifter.

Ved å velge et instruktørledet førstehjelpskurs, investerer bedriften i en grundig og interaktiv læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men som også bidrar til en tryggere og bedre forberedt arbeidsplass.