Slokkeøvelse 22.05.2024

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Dato:
22.05.24 – 13.30 til 14:30
(Påmeldingsfrist 2 virkedager før kursdato)

Sted:
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Pris:
950 kroner

Varighet:
1 time

Målgruppe:
Kurset passer både for bedrifter og beboere i borettslag og sameier.

Mål:
Brukeren skal etter endt kurs inneha tilfredsstillende kunnskap til å stoppe et begynnende branntilløp (i tidlig fase) med de vanligste slokkemidlene, og ha tilegnet seg forutsetninger for å bedre vurdere risikoen og påfølgende handlinger.

Kursinnhold:
Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp. Du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapperater.