Slokkeøvelse / Instruktørledet, Lørenskog

Påmelding: Slokkeøvelse / Instruktørledet, Lørenskog

NOK 990,- pr. deltaker

Velg tilgjengelig datoSkal du som bestiller delta på kurset?
Faktura- og bestillerinformasjon

Dersom du kun er bestiller og ikke skal delta, velger du «nei» over. (du kan legge til flere deltakere på neste side)

Fornavn
Etternavn
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
E-post
Bekreft e-post
Allergi
Organisasjonsnummer
Fødselsdato (fyll ut om du selv skal delta på kurset)
For å ivareta registreringen din trenger vi ditt samtykke for å lagre og behandle personopplysninger.


Deltaker 1

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 2

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 3

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 4

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 5

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 6

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 7

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 8

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 9

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi


Deltaker 10

Fornavn
Etternavn
Mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Allergi

Instruktørledet praktisk slokkeøvelse

Hvorfor instruktørledet slokkekurs med ekte slokkemidler?

Instruktørledede slokkekurs gir en unik mulighet til å lære brannslokking med ekte slokkemidler under trygge og kontrollerte forhold. Dette sikrer at deltakerne får praktisk erfaring med å håndtere ulike slokkeapparater, noe som er avgjørende for å kunne reagere raskt og effektivt i en reell brannsituasjon. Ved å benytte miljøvennlige slokkemidler, sørger vi også for at opplæringen er bærekraftig og ansvarlig.

Innhold i slokkekurs:
Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske øvelser for å gi en helhetlig forståelse av brannsikkerhet. Deltakerne lærer om:

  • Teori: viktigheten av brannsikkerhet, ulike typer branner og hvordan de kan forebygges. Instruktør snakker også litt om vurdering av risiko.
  • Praktisk slokkeøvelse: aktiv bruk av håndslokkeapparater på ekte ild i slokkehenger eller slokkekar, med bruk av miljøvennlige slokkemidler som vann, skum og CO2.
  • Evaluering: hva lærte vi? Hvor kan vi bli bedre?

Kurset avholdes enten på egnet lokasjon hos bedriften eller på en av våre lokasjoner i Norge. Det ledes av erfarne instruktører fra Firesafe Academy, som har omfattende kunnskap og erfaring med brannsikkerhet. Vår tilnærming er fleksibel, og vi tilpasser oss til hver enkelt kundes behov og forutsetninger for å sikre mest mulig relevant opplæring.

Varighet:
Varigheten på de praktiske slokkeøvelsene er designet for å være effektive, med 5-10 minutter per deltaker. Dette sikrer at alle får nødvendig trening uten å kreve store deler av arbeidsdagen, noe som gjør kurset ideelt for travle arbeidsplasser.

Pris:
Fra kr 11 500,- pr. øvelse

Rapportering:
Etter kursets fullføring vil det bli utarbeidet en detaljert rapport som gir en oversikt over hvem som har gjennomført kurset,og hva de lærte. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av brannsikkerhetsrutinene på arbeidsplassen.

Fordeler med instruktørledet slokkekurs:

  • Praktisk erfaring: direkte erfaring med ekte ild og slokkemidler forbereder deltakerne på reelle brannsituasjoner.
  • Miljøvennlig: bruk av miljøvennlige slokkemidler reduserer miljøfotavtrykket.
  • Tilpasset opplæring: fleksibiliteten til å tilpasse kursinnhold og -lokasjon til kundens spesifikke behov.
  • Engasjerende læring: interaktivitet og praktisk trening øker engasjementet og kunnskapsretensjonen.
  • Umiddelbar tilbakemelding: personlig feedback fra instruktører forbedrer læringen og selvtilliten.
  • Sikkerhetsinvestering: øker sikkerheten på arbeidsplassen og oppfyller myndighetenes krav til brannopplæring.

Ved å velge et instruktørledet slokkekurs, sikrer bedrifter ikke bare at de oppfyller juridiske krav, men de investerer også i sine ansattes sikkerhet og forberedelse på brannsituasjoner, samtidig som de støtter bærekraftige praksiser.

Kombinér med andre kurs:
Våre instruktører kombinerer gjerne brannvernkurs med førstehjelp og evakueringsøvelse

Dokumentasjon:

Oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, samtidig som det gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene.

Ved å velge et instruktørledet brannvernkurs, investerer bedriften i en dyptgående og engasjerende læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men også bidrar til en tryggere og mer informert arbeidsplass.