Slokkeøvelse / VR

Påmelding: Slokkeøvelse / VR

Instruktørledet på din lokasjon med VR


Hvor mange skal gjennomføre?Sted og tid

Hvor skal kurset avholdes?
Har dere en ønsket dato? (skriv inn dato, uke eller måned)
Kontaktperson navn
Kontaktperson telefon
Kontaktperson e-post


Ønsker dere teoretisk gjennomgang av brannvern før kurs?

Tillegg NOK 1500,-Ønsker dere evakueringsøvelse etter endt VR-kurs?

Tillegg NOK 4500,-Faktura- og bestillerinformasjon

Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Firma
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
Faktura merkes med
Kommentar
Organisasjonsnummer
For å ivareta registreringen din trenger vi ditt samtykke for å lagre og behandle personopplysninger.

VR-slokkeøvelse

Hvorfor VR?

VR er både gøy, tidseffektivt og gunstig for miljøet. Dessuten byr det på repetisjon. En av de største fordelene med VR-slokkeøvelse er evnen til å tilby praktisk trening uten risiko for skade på personer eller eiendom. Dette eliminerer potensielle farer forbundet med tradisjonell brannslukkingstrening, som involverer ekte ild og slokkemidler.

Innhold i VR-Brannslokkekurs:
Vår slokkeøvelse i VR er designet for å være så realistisk som mulig, med både slokkemidler og scenarioer som ligger tett inntil virkeligheten. Gjennom bruk av VR-teknologi, kan deltakerne oppleve brannscenarioer som føles virkelige, hvor de kan lære og øve på bruk av forskjellige slokkemidler uten reell risiko. Kurset er strukturert for å maksimere læringseffekten gjennom visuell og praktisk interaksjon.

Vår VR-slokkeøvelse passer for alle som ønsker å øve på brannslokking i en trygg og kontrollert setting. Dette inkluderer bedrifter, skoler, hotell, sykehus og andre virksomheter som er pålagt å gjennomføre brannvernopplæring.

Kurset er delt opp slik:

 • Enkel slokketeori fra instruktør
 • Gjennomføring av kurset i relevant scenario
 • Repetisjon
 • Rapportering

Scenario:
Alle branner starter i det små og kan, med riktig innsats, slukkes før den blir stor. Ingen branner er helt like, og både flammer og røyk oppfører seg forskjellig avhengig av hva som brenner og i hvilket miljø brannen befinner seg.

I vår slokkeøvelse kan deltakerne trene på realistiske brannscenarier som blant annet:

 • Brann i frityr og kjele
 • Bilbrann og brann i bensinpumpe
 • Brann i pute og seng
 • Batteribrann
 • Brann i PC, kaffe- og kopimaskin
 • ..og mye mer!

Vi kan sette sammen hundrevis av scenarier og har garantert noe som passer din situasjon.

Miljø:
Med vår VR-løsning, får deltakerne prøvd seg på forskjellige typer branner i ulike miljøer. Vi har spesifikke miljøer som blant annet:

 • Industri
 • Sykehus
 • Lager
 • Skole
 • Bensinstasjon
 • Kontor
 • ..og mye mer!

Slokkemidler:
Vi benytter et 6kg slokkeapparat som gjør det realistisk å slukke brann i VR-miljøet. Lær hvordan du bruker forskjellige slokkere, og hvordan ulike branner reagerer på ulike slokkemidler. Deltakere kan velge mellom 5 forskjellige slokkere, og se hvordan ulike branner reagerer på ulike slokkemidler.

 • CO2
 • Skum
 • Pulver
 • Vann
 • Frityr

Takket være VR-teknologien er tilgang til kurset umiddelbart etter registrering. Deltakerne logger inn via en sikker plattform og starter opplæringen ved å ta på VR-brillene. Hele opplevelsen er guidet av en virtuell instruktør, som gir forklaringer og veiledning gjennom hele kurset.

Varighet:
Total varighet for VR-opplæringen er 1-2 timer, med ca. 5-10 minutter praktisk trening per deltaker.

Pris:
Fra kr 10 900 pr. øvelse

Rapportering:
Etter fullført kurs mottar bedriftsledere detaljerte rapporter som viser deltakernes fremgang, suksess i slokkeøvelsene, valg av slokkemidler, tidsbruk, og andre relevante data. Dette gir verdifull innsikt i ansattes beredskapsnivå og områder som kan trenge ytterligere forbedring.

Fordeler med VR-Brannslokkekurs:

 • Gøy og engasjerende: tilbyr en unik, engasjerende måte å lære brannsikkerhet på.
 • Risikofritt: muliggjør praktisk trening i trygge, kontrollerte virtuelle miljøer.
 • Tilgjengelighet: kan gjennomføres hvor som helst, uavhengig av vær – det eneste vi trenger er et åpent rom.
 • Miljøvennlig: ingen utslipp av slokkemidler eller produksjon av røyk.
 • Dokumentasjon: oppfyller myndighetenes krav til dokumentert brannopplæring, samtidig som det gir dyptgående innsikt i deltakernes prestasjoner.

Ved å velge VR-basert brannslokkekurs, sikrer bedriften ikke bare at de oppfyller lovpålagte krav til brannopplæring, men også at de ansatte får tilgang til banebrytende opplæringsteknologi som forbereder dem på å håndtere brannsituasjoner på en effektiv og sikker måte.

Varme arbeider praktisk øvelse:
Vår VR-slokkeøvelse er godkjent hos Brannvernforeningen som alternativ til praktisk slokkeøvelse, som del av Varme arbeider-sertifiseringen.