Alta

For alle henvendelser (over hele Norge) står vårt Supportsenter klare til å hjelpe deg:

Telefon: +47 22 72 20 20
Epost: support@firesafe.no

Alta / informasjon

Adresse: Sorenskriverveien 9, 9513 Alta
Telefon: +47 922 98 666

Ved spørsmål om faktura: support@firesafe.no
Vi kan motta EHF-3.0 format. Organisasjonsnummer: 958 249 799
Fakturaadresse: PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo

 

Firesafe har kjøpt Total Brannsikring med virkning fra oktober 2021, og selskapet er fra 2022 en del av Firesafe Consulting.

Medarbeidere i Alta