Gol

For alle henvendelser (over hele Norge) står vårt Supportsenter klare til å hjelpe deg:

Telefon: +47 22 72 20 20
Epost: support@firesafe.no

Gol / informasjon

Adresse: Sentrumsveien 102, 3550 Gol
Telefon: +47 334 86 150 / 331 40 020
Epost: hallingdal@firesafe.no

 

Ved spørsmål om faktura: support@firesafe.no
Vi kan motta EHF-3.0 format. Organisasjonsnummer: 958 249 799
Fakturaadresse: PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo

Medarbeidere i Gol