Trondheim

For alle henvendelser (over hele Norge) står vårt Supportsenter klare til å hjelpe deg:

Telefon: +47 22 72 20 20
Epost: support@firesafe.no

Trondheim / informasjon

Adresse: Sluppenvegen 12E, 7037 Trondheim
Telefon: +47 738 20 400

Ved spørsmål om faktura: support@firesafe.no
Vi kan motta EHF-3.0 format. Organisasjonsnummer: 958 249 799
Fakturaadresse: PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo

Medarbeidere i Trondheim

Firesafe Trondheim er godkjent av DNV for branntekniske kontroller i alle typer fartøy