Alarmen går, hvem, hva, hvor?

Tre røykvarslere på en flate

Her får du våre tips som gjør deg i stand til å handle riktig om ulykken er ute og tiden skulle bli knapp.

Kjenner du til branninstruksen? Hva betyr den?
Branninstruksen forteller hva du skal gjøre når alarmen går: Varsle – redde – slokke. Alle skal evakuere ut av bygget ved brannalarm.

BRANNINSTRUKS

Når brannalarmen går:

• Alle aktiviteter avsluttes

• Forlat lokalene rolig

• Sjekk ditt område

• Lukk dører og vinduer

• Still på møteplass

Hvis du oppdager brann i egne lokaler eller andre steder i bygget:

• Varsle alle som er i bygget – ring brannvesenet på 110

• Forsøk å slokke

• Lukk dører og vinduer

• Forlat bygningen

HUSK: REDDE – VARSLE – SLOKKE

Ta ansvar for din egen og andres sikkerhet, husk å følge de smittevernsråd og påbud som er gitt av myndighetene, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune.

Hold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du er syk og bruk av munnbind som anbefalt

Vet du hvordan og hvem som skal gjøre hva?
Hvem skal gå gjennom bygningens fellesareal og toalett. Har dere bevegelseshemmede på arbeidsplassen, må det være noen som har ansvar for å hjelpe vedkommende ut. Få på plass egen instruks.

Kjenner du alle de sekundære rømningsveier i deres område?
Det skal alltid være to veier ut av et bygg, men mange kjenner kun til den veien man bruker til daglig. Finn din sekundære vei! Døren skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel. Dører som er lite i bruk, kan bli trege og henge fast i karmen. Er det i tillegg både dag- og nattlåser kan man fort låse opp/igjen om hverandre. Ikke stable ting foran nødutganger!

Vet du hvor nærmeste slokkeutstyr finnes?
Det er ikke alle som gjør det. Om det er brannslanger, branntepper eller pulverapparat. Disse må være synlig. Kran? Gjør deg kjent med hvordan den skal brukes.

Kjenner du til de branntekniske installasjonene i bygget du jobber i?
Vet du hvor den manuelle brannvarsleren er? Tenk også på hvor røykvarslere er plassert. Mange falske alarmer er utløst på grunn av vaffeljern eller brødristere som er plassert rett under en varsler.

Vet alle hvor de skal møte når de har evakuert bygget ved brann/brannalarm?
Ved alarm skal alle gå ut samtidig. Mange kommer samme vei og samles på samme sted. Fort gjort at man trekker seg sammen under taket eller overbygg nærmest hovedinngangen. La brannmannskapet komme til og få oversikt. Alle skal møte på avtalt møteplass når de har evakuert bygget.

Vet du hvordan dere enkelt kan drive forebyggende arbeid?
Unngå skjøteledninger, få nok faste punkter. Gå en befaring og se hvordan det er på alle arbeidsstasjonene. Unngå eksterne vifte-, radiator- og oljeovner. Har dere tekjøkken på arbeidsplassen? Mange kaffetraktere på kontorene? Bruk tidsur på kaffetrakter og vannkoker. Dra ut laderen til mobiltelefonen når du drar hjem fra jobb.