Alle tunneler skal være brannsikre

Det er et stort behov for å tenke nytt når det kommer til å få gode løsninger for brannsikring av tunneler, sier Atle Killerud, teknisk direktør i Firesafe. Vi jobber med flere store aktører innen tunnel, det jobbes både med aktiv og passiv brannsikring.

Vi utvikler løsninger for støv- og sotproblematikk i tekniske rom. Generelt ser vi at stadig flere store aktører innen tunnel  ønsker sammen med oss å se på løsninger som er kostnadsbesparende.

Firesafe Tunnel ønsker å tilby et bredere spekter av produkter innen brannsikring. Den erfaringen vi har fra over 40 år med brannsikring, gjør at vi tør å tenke «utenfor boksen» også innen tunnelsikring. Og det er det stort behov for, da både eksisterende og nye tunneler i stor grad prosjekteres ut fra til dels gamle løsninger. Killerud er derfor svært glad for at bransjen nå i større grad ønsker å få mer informasjon om nye løsninger, som Firesafe kan levere. – Vi jobber også mot byggherre med tanke på løsninger og informasjonsarbeid. Vi har holdt et miniseminar for Statens Vegvesen region Nord med tanke på løsninger på støv/sot problematikk i tunnel ved en eventuell brann, avslutter Atle Killerud.