Årlige kontroller av brannslokkere og utstyr

Kontroll av brannslange

Firesafe hjelper deg

Firesafe utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannslokkere og utstyr slik at du kan være trygg på at det fungerer som det skal ved en eventuell brann. Vi sørger for at alle lovpålagte krav ivaretas.

Vi monterer, kontrollerer samt utfører ettersyn og vedlikehold på alle typer slokkeutstyr.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Gjermund Lund
Avdelingsleder Bodø
mail: gjermund.lund@firesafe.no
tlf: +47 916 15 046

Vi leverer brannsikkerhet over hele landet:

Kontroll av brannslokningsapparat

Enkelt og trygt

Årlig kontroll med Firesafe
Kort tid etter kontroll vil du motta dokumentasjon, og om nødvendig en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag for å utbedre eventuelle feil og mangler. Vi kan også rette opp feil samtidig som kontrollen gjennomføres.

Dette gjør det enklere for deg som kunde, når det gjelder kostnader, regelverk og prioriteringer.

Firesafe er Kompetent virksomhet
Vi er registrert som kompetent virksomhet og har egne godkjente verksteder i Bodø og hele Norge. Alle våre teknikere kan utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på håndslokkere, kontroll av brannslangetromler, IG-541 (Inergen) og frityrslokkeanlegg.

Med en kontrollavtale vil vi til enhver tid sørge for at ditt bygg er godkjent i henhold til gjeldende regelverk.

Hvorfor årlige kontroller?

Brannsikre bygg er attraktive og lønnsomme bygg. I tillegg er det også et forskriftskrav til å ivareta brannsikkerhet.

I Forebyggendeforskriften kap. 2 § 5 «Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

  1. oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  2. fungerer hver for seg og sammen med hverandre

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.»