Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner for alle miljøer

brannbeskyttelse av stål, brannsikring, Firesafe

Avdelingsleder Bård Kolstad sammen med Glenn Stavenes, Anders Andreassen og Bendik Vestreng monterer pre-fabrikkerte elementer som beslås med mantling på Tjuvholmen.

– Et helt nytt og revolusjonerende system som vil bidra til en kvalitetsmessig brannbeskyttelse av utendørs stålkonstruksjoner og som kan monteres året rundt uten forbehold om temperatur og fukt sier, teknisk sjef Atle Killerud. – Det er svært ofte knyttet opp mange forbehold når man skal brannbeskytte stålkonstruksjoner utendørs, likeledes er det mange av prosjektene som ikke blir gode nok nettopp på grunn av feil utførelse, fortsetter han. 

Den tiden vil nå være over, og Firesafe tilbyr nå brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner som passer i alle miljøer og kan utføres hele året.