Brannrapporten

firesafe_brannrapporten_forside

Denne våren har vi jobbet med Brannrapporten. Vi vet at forskning og utvikling sammen med langsiktig holdningsskapende arbeid og nye forskriftskrav har bidratt til at vi i dag er bedre sikret mot brann enn noen gang tidligere. Godt forebyggende arbeid og økt kunnskap om brannsikring gjør at færre omkommer i brann enn før. Fokuset på brann virker. I nærmere 40 år har Firesafe jobbet utrettelig for å spre kunnskap om brann og brannsikring. 
I 2017 omkom det 25 mennesker i brann i Norge. Dette var en nedgang fra årene før, men likevel 25 mennesker for mye. Tall fra USA viser at syv av ti bedrifter som rammes av totalbrann går konkurs i løpet av tre år. I Norge ble det utbetalt over 2,5 milliarder kroner i erstatning til brann i næringsbygg i 2017. En brann kan få store konsekvenser for både liv, helse og materielle verdier.

Økt fokus på forebygging og tiltak som begrenser branner, nytter. Og det er derfor denne rapporten har gått i pennen. Vi vet at branner oppstår når man minst venter det. I rapporten ser vi blant annet på brannsikring av nye områder som el-bil-ladning og bygging av høyhus i tre. Vi ser også på tiltak for risikoutsatte grupper som bor hjemme, og i utelivsbransjen hvor en brann kan få fatale følger. Manglende kontroll av utførelse av byggeprosjekter er også et tema som tas opp. Vi heier frem de som gjør det lille ekstra for et mer brannsikkert samfunn.

Ved å ta pulsen på brannsikkerheten i Norge håper vi å skape en økt viten om brann. Ved å være en aktiv pådriver innen faget ønsker vi å spre kunnskap og heve engasjementet for brannforebyggende tiltak. Gjennom vårt arbeid vil vi bruke vår kompetanse til å øke brannsikkerheten i samfunnet og gjøre det enklere for deg å tenke brannsikkerhet.

Sammen skaper vi et tryggere samfunn.

Morten Ameln
adm.dir Firesafe

Vil du lese hele Brannrapporten? Fyll inn i «Vil du vite mer» og send inn – så får du hele rapporten.