Det starter på tegnebrettet

Hjelm ligger på en bunke branntegninger

Brannsikring av et nytt bygg bør starte på tegnebrettet. God planlegging er en forutsetning for å få de beste tekniske og økonomiske løsninger. Det gjelder både selve bygningen, dører og porter, merking av rømningsveier og brannsikre installasjoner.

Eldre bygg skal være like sikre som nye bygg. Noen bygg er definert som «særskilte brannobjekter». Dette er bygg som kan gi risiko for at liv skal gå tapt i brann eller har stor samfunnsmessig betydning for den enkelte kommune, for eksempel skoler og sykehus. Her stilles det helt spesielle krav fra myndighetene.

Eksisterende og eldre bygg kan ha mange svake punkter. Det kan gjelde brannseksjoner, vegger og dekke, porter, dører og luker. Utskifting og etterinnstallasjon av kabler, rør og ventilasjonskanaler kombinert med dårlig fuging kan også svekke brannsikkerheten.