En brannsikker arbeidsplass – hva skal til?

Her er en sjekkliste som kan benyttes for å gjøre til dels enkle tiltak som gir god trygghet for brukere i bygget, uten store kostnader. Det vil også gi et bedre teknisk og brannsikkert bygg.

  • Er brannvernorganisasjonen oppdatert siste år? Har noen av nøkkelpersonellet sluttet? Hvem er brannvernansvarlig nå? Sørg for at alt er oppdatert og at alle får informasjon.
  • Har deres ansatte fått tilstrekkelig brannvernopplæring (dette har virksomhetens leder ansvar for) – kan alle bruke brannslangen/brannslokningsapparatet? Vet alle hvor alternativ rømningsvei er?
  • Er det gjort bygningsmessige endringer i bygget? Er branntekniske tegninger i bygget oppdatert i forhold til dette? (Bygningseier har ansvar for dette).
  • Er bygget generelt vedlikeholdt? Det kan gjelde branntetting og dører.
  • Er det gjort endringer i bygget som for eksempel flytting av vegger – og er brannalarmanlegget, sprinkleranlegget kontrollert/oppdatert i forbindelse med dette?
  • Høres alarmen der den skal?
  • Er brannsikkerhet og brannvern tema i leiekontrakt? (dette er byggeiers ansvar). Har dere samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker? Hva kan virksomhet/bruker gjøre uten å forespørre eier? Kan det trekkes nye kabler gjennom brannskiller (kontorlokaler) eller kan dører flyttes?

Ha alltid frie rømningsveier, det skal aldri lagres/oppbevares noe i rømningsveier. Har du spørsmål, kontakt en av våre brannrådgivere på tlf 09110.