Fin blanding av teori og praksis – og relevante fag for yrkeslivet

Espen Steinstø er utdannet branningeniør fra Høgskolen på Vestlandet. Han valgte branningeniørstudiet fordi det ga spennende jobbmuligheter. Og han syns at studiet er svært relevant for de problemstillinger han står overfor til daglig i jobben sin som brannteknisk rådgiver i Firesafe Consulting.

 

Opprinnelig er Espen fra Karmøy, så veien til branningeniørstudiet i Haugesund var ikke så lang. – Men det var egentlig ganske tilfeldig at jeg valgte å utdanne meg til branningeniør. Jeg husker valget stod mellom maskiningeniørstudiet eller branningeniør. Vi hadde felles fag med HMS og branningeniørstudiet første året, men etter hvert så fristet branningeniørstudiet mer enn maskiningeniørfagene, sier han. At jobbmulighetene var veldig gode for de ferdigutdannede branningeniørene telte også. – Jeg tror nesten samtlige på mitt kull hadde fått jobbtilbud før de hadde avlagt siste eksamen, sier han. Teori og praksis Espen Steinstø er godt fornøyd med branningeniørstudiet. Både at det inneholdt relevante og spennende fag som er nyttige i forhold til den jobben han skal gjøre som brannteknisk rådgiver. Samt at studiet var bygget opp som en god blanding mellom teori og praksis. – Vi fikk brynt oss på matematikk og fysikk, og vi gjennomførte interessante forsøk på brannlaboratoriet ved skolen, samt større forsøk ute på RESQ nord for Haugesund. I tillegg bød studiet på stor grad av frihet hvor vi kunne bestemme mye selv, sier han. Han leverte bacheloroppgaven sin i 2008. Tema for oppgaven var brannspredning i Leca fasadeblokker. Arbeidet som Espen og hans medstudenter la ned i oppgaven ble fulgt opp av flere små og store forsøk. Forsøk som ble grunnlaget for Weber sitt videre arbeid mot en teknisk godkjenning for Leca fasadeblokk. Dette er et godt eksempel på at samarbeidet mellom næringslivet og studentene er nyttig for begge parter. Videre til master På grunn av de foreslåtte endringene i SAK-forskriften som kom i 2015, valgte Espen Steinstø å utvide sin faglige kompetanse med søke seg inn på masterstudiet ved Haugesund høsten 2016. – Da forslaget til endringene ble offentliggjort fra Direktoratet for byggkvalitet, jobbet jeg i Hjellnes Consult. Der var vi ikke så mange brannrådgivere. Det var viktig å sørge for at vi fikk beholde sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Derfor valgte jeg å sette meg på skolebenken igjen, sier han. Det var en mer blandet studentmasse på masterstudiet enn på bachelor-nivå. – På masterstudiet var det flere som hadde lang arbeidserfaring. I tillegg var det noen som kom rett fra bachelorstudiet. Det var en fin kombinasjon, sier han. Også masterstudiet var lagt opp på en konstruktiv måte i forhold til hvilke problemstillinger man står overfor i arbeidsdagen som brannteknisk rådgiver. – I tillegg til dette var studiet lagt opp slik at en kunne jobbe ved siden av studiene, sier han. Løsningsorientert Tema for masteroppgaven hans var brannteknisk risikostyring i særskilte brannobjekt. – Alle bygg er forskjellige. Det er viktig at man på individuelt grunnlag kartlegger hvilken risiko for brann som finnes i hver enkelt bygning. Å berge liv er viktigst. Men det er også viktig å tenke på hvilken verdi bygningen har – det vil si verdisikrin g. Man må se brannsikringsarbeidet i en bygning under ett, og som del av en større helhet. Branningeniøren som prosjekterer må finne løsninger som tilfredsstiller eiers og brukers behov, samt føringer gitt i regelverket. Masterstudiet setter studentene i stand til å stille de riktige spørsmålene, slik at en kan få løsninger som ivaretar alle aspekter i et prosjekt. Vi må klare å gripe fatt i små feil eller ting som det ikke er tenkt på, og s om kan få store og stygge konsekvenser om de ikke blir tatt hånd om, avslutter han.